Hlavní obsah

přátelský

Vyskytuje se v

pozdrav: s přátelským pozdravemс дру́жеским приве́том

zápas: přátelský zápasтова́рищеский/дру́жеский матч

atmosféra: v přátelské atmosféřeв дру́жеской обстано́вке

duch: v přátelském duchuпо-дру́жески

pěstovat: pěstovat přátelské stykyподде́рживать дру́жеские отноше́ния

prolomit: prolomit nepřátelskou obranuпрорва́ть оборо́ну врага́

schůzka: přátelská schůzkaдру́жеская встре́ча

utkání: přátelské utkáníтова́рищеская встре́ча

území: nepřátelské územíтеррито́рия проти́вника

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

ло́гово: ло́гово врага́nepřátelské doupě

това́рищеский: това́рищеский матчpřátelské utkání