Hlavní obsah

srdečný

Vyskytuje se v

arytmie: med. srdeční arytmieмерца́тельная аритми́я

ischemický: ischemická choroba srdečníишеми́ческая боле́знь се́рдца

kolaps: med. srdeční kolapsсерде́чный колла́пс

komora: srdeční komoraжелу́дочек се́рдца

krajina: krajina srdečníо́бласть се́рдца

mrtvice: med. srdeční mrtviceразры́в се́рдца, инфа́ркт миока́рда

pozdrav: srdečný pozdrav komuсерде́чный приве́т кому

předsíň: srdeční předsíňпредсе́рдие

rytmus: srdeční rytmusсерде́чный ритм

s, se: se srdečným pozdravem závěrečná formule dopisuс и́скренним приве́том

srdeční: med. (vrozená) srdeční vada(врождённый) поро́к се́рдца

vada: vrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца

záchvat: med. nervový/epileptický/srdeční záchvatнерви́ческий/эпилепти́ческий/серде́чный припа́док

zástava: med. srdeční zástavaостано́вка се́рдца

síň: levá/pravá srdeční síňле́вое/пра́вое предсе́рдие

stimulátor: med. srdeční stimulátorсерде́чный стимуля́тор

vrozený: med. vrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца

серде́чный: srdeční chlopně серде́чные кла́паны

srdečný: srdečný pozdravсерде́чный приве́т