Hlavní obsah

srdeční

Přídavné jméno

  1. (tepna, chlopeň ap.) серде́чныйmed. (vrozená) srdeční vada(врождённый) поро́к се́рдцаmed. srdeční záchvatсерде́чный при́ступfyziol. srdeční ozvyто́ны се́рдцаmed. ischemická choroba srdečníишеми́ческая боле́знь се́рдца
  2. (citový) серде́чный, любо́вный

Vyskytuje se v

arytmie: мерца́тельная аритми́яmed. srdeční arytmie

ischemický: ишеми́ческая боле́знь се́рдцаischemická choroba srdeční

kolaps: серде́чный колла́псmed. srdeční kolaps

komora: желу́дочек се́рдцаsrdeční komora

kontrakce: сокраще́ние серде́чной мы́шцыanat. kontrakce srdečního svalu

krajina: о́бласть се́рдцаkrajina srdeční

mrtvice: разры́в се́рдца, инфа́ркт миока́рдаmed. srdeční mrtvice

pozdrav: серде́чный приве́т комуsrdečný pozdrav komu

předsíň: предсе́рдиеsrdeční předsíň

rytmus: серде́чный ритмsrdeční rytmus

s, se: с и́скренним приве́томse srdečným pozdravem závěrečná formule dopisu

srdečný: серде́чный приве́тsrdečný pozdrav

vada: врождённый поро́к се́рдцаvrozená srdeční vada

záchvat: нерви́ческий/эпилепти́ческий/серде́чный припа́докmed. nervový/epileptický/srdeční záchvat

zástava: остано́вка се́рдцаmed. srdeční zástava

podlehnout: умере́ть от боле́зни се́рдцаpodlehnout srdečnímu onemocnění

síň: ле́вое/пра́вое предсе́рдиеlevá/pravá srdeční síň

stimulátor: серде́чный стимуля́торmed. srdeční stimulátor

vrozený: врождённый поро́к се́рдцаmed. vrozená srdeční vada

серде́чный: серде́чные кла́паныsrdeční chlopně

srdeční: (врождённый) поро́к се́рдцаmed. (vrozená) srdeční vada