Hlavní obsah

srdeční

Vyskytuje se v

arytmie: мерца́тельная аритми́яmed. srdeční arytmie

ischemický: ишеми́ческая боле́знь се́рдцаischemická choroba srdeční

kolaps: серде́чный колла́псmed. srdeční kolaps

komora: желу́дочек се́рдцаsrdeční komora

kontrakce: сокраще́ние серде́чной мы́шцыanat. kontrakce srdečního svalu

krajina: о́бласть се́рдцаkrajina srdeční

mrtvice: разры́в се́рдца, инфа́ркт миока́рдаmed. srdeční mrtvice

pozdrav: серде́чный приве́т комуsrdečný pozdrav komu

předsíň: предсе́рдиеsrdeční předsíň

rytmus: серде́чный ритмsrdeční rytmus

s, se: с и́скренним приве́томse srdečným pozdravem závěrečná formule dopisu

srdečný: серде́чный приве́тsrdečný pozdrav

vada: врождённый поро́к се́рдцаvrozená srdeční vada

záchvat: нерви́ческий/эпилепти́ческий/серде́чный припа́докmed. nervový/epileptický/srdeční záchvat

zástava: остано́вка се́рдцаmed. srdeční zástava

podlehnout: умере́ть от боле́зни се́рдцаpodlehnout srdečnímu onemocnění

síň: ле́вое/пра́вое предсе́рдиеlevá/pravá srdeční síň

stimulátor: серде́чный стимуля́торmed. srdeční stimulátor

vrozený: врождённый поро́к се́рдцаmed. vrozená srdeční vada

серде́чный: серде́чные кла́паныsrdeční chlopně

srdeční: (врождённый) поро́к се́рдцаmed. (vrozená) srdeční vada