Hlavní obsah

vada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (závada) дефе́кт, неиспра́вностьkonstrukční vadaконструкти́вный недоста́токzjevná/skrytá vadaя́вный/скры́тый дефе́кт
  2. (slabá stránka) недоста́ток, поро́кvada zrakuнедоста́ток зре́нияvada řečiпоро́к ре́чиtělesná vadaфизи́ческий недоста́токvrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца

Vyskytuje se v

skrytý: скры́тые дефе́ктыskryté vady

srdeční: (врождённый) поро́к се́рдцаmed. (vrozená) srdeční vada

vývojový: отклоне́ние в разви́тииmed. vývojová vada

sluch: дефе́кт слу́хаvada sluchu

vrozený: врождённый поро́к се́рдцаmed. vrozená srdeční vada

расстро́йство: расстро́йство ре́чиvada řeči

теле́сный: теле́сные недоста́ткиtělesné vady

физи́ческий: физи́ческий недоста́токtělesná vada

vada: физи́ческий недоста́токtělesná vada