Hlavní obsah

vada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (závada) дефе́кт, неиспра́вностьkonstrukční vadaконструкти́вный недоста́токzjevná/skrytá vadaя́вный/скры́тый дефе́кт
  2. (slabá stránka) недоста́ток, поро́кvada zrakuнедоста́ток зре́нияvada řečiпоро́к ре́чиtělesná vadaфизи́ческий недоста́токvrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца

Vyskytuje se v

skrytý: skryté vadyскры́тые дефе́кты

srdeční: med. (vrozená) srdeční vada(врождённый) поро́к се́рдца

vývojový: med. vývojová vadaотклоне́ние в разви́тии

sluch: vada sluchuдефе́кт слу́ха

vrozený: med. vrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца