Hlavní obsah

vada

Vyskytuje se v

skrytý: скры́тые дефе́ктыskryté vady

srdeční: (врождённый) поро́к се́рдцаmed. (vrozená) srdeční vada

vývojový: отклоне́ние в разви́тииmed. vývojová vada

sluch: дефе́кт слу́хаvada sluchu

vrozený: врождённый поро́к се́рдцаmed. vrozená srdeční vada

расстро́йство: расстро́йство ре́чиvada řeči

теле́сный: теле́сные недоста́ткиtělesné vady

физи́ческий: физи́ческий недоста́токtělesná vada

vada: физи́ческий недоста́токtělesná vada