Hlavní obsah

srdeční

Přídavné jméno

  1. (tepna, chlopeň ap.) серде́чныйmed. (vrozená) srdeční vada(врождённый) поро́к се́рдцаmed. srdeční záchvatсерде́чный при́ступfyziol. srdeční ozvyто́ны се́рдцаmed. ischemická choroba srdečníишеми́ческая боле́знь се́рдца
  2. (citový) серде́чный, любо́вный

Vyskytuje se v

arytmie: med. srdeční arytmieмерца́тельная аритми́я

ischemický: ischemická choroba srdečníишеми́ческая боле́знь се́рдца

kolaps: med. srdeční kolapsсерде́чный колла́пс

komora: srdeční komoraжелу́дочек се́рдца

krajina: krajina srdečníо́бласть се́рдца

mrtvice: med. srdeční mrtviceразры́в се́рдца, инфа́ркт миока́рда

pozdrav: srdečný pozdrav komuсерде́чный приве́т кому

předsíň: srdeční předsíňпредсе́рдие

rytmus: srdeční rytmusсерде́чный ритм

s, se: se srdečným pozdravem závěrečná formule dopisuс и́скренним приве́том

srdečný: srdečný pozdravсерде́чный приве́т

srdečný: srdečné díkyсерде́чное спаси́бо

vada: vrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца

zástava: med. srdeční zástavaостано́вка се́рдца

selhání: srdeční selháníнедоста́точность се́рдца

síň: levá/pravá srdeční síňле́вое/пра́вое предсе́рдие

srdečný: Děkuji za srdečné přijetí.Спаси́бо за тёплый приём.

stimulátor: med. srdeční stimulátorсерде́чный стимуля́тор

vrozený: med. vrozená srdeční vadaврождённый поро́к се́рдца

остано́вка: остано́вка се́рдцаsrdeční zástava

перебо́й: перебо́и в се́рдцеsrdeční arytmie

серде́чный: серде́чные кла́паныsrdeční chlopně