Hlavní obsah

komora

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (místnost) ка́мера, ко́мнатаplynová komoraга́зовая ка́мераtemná komoraфотолаборато́рия, тёмная ко́мната
  2. (obchodní ap.) пала́таadvokátní komoraкорпора́ция адвока́товobchodní komoraторго́вая пала́та
  3. (sněmovny) пала́таhorní/dolní komora parlamentuве́рхняя/ни́жняя пала́та парла́мента
  4. (tělní dutina) ка́мераsrdeční komoraжелу́дочек се́рдца
  5. odb.(uzavřený prostor) ка́мера, ко́мнатаplavební komora(судохо́дный) шлюзtech. spalovací komoraка́мера сгора́ния

Vyskytuje se v

advokátní: адвока́тская пала́та, колле́гия адвока́товadvokátní komora

dolní: ни́жняя пала́та парла́ментаdolní komora parlamentu

plynový: га́зовая ка́мераplynová komora

podtlakový: барока́мера, ва́куумная ка́мераpodtlaková komora

tlakový: напо́рная ка́мераtlaková komora

пала́та: торго́вая пала́таobchodní komora

тёмный: тёмная ко́мнатаtemná komora

komora: га́зовая ка́мераplynová komora