Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) с кем/чемjít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менемjít s módou oblékat se moderněодева́ться по нове́йшей мо́де
  2. (soupeření, nepřátelství ap.) с кем/чем
  3. (mající, obsahující) с чем
  4. (o způsobu, okolnostech ap.) с чем, в чтоs radostíс ра́достьюpít s mírouпить в ме́руse srdečným pozdravem závěrečná formule dopisuс и́скренним приве́том
  5. (pracovat, váhat ap.) с чем
  6. (co se týče) с кем/чемCo je s tebou?Что с тобо́й?
  7. (současnost dějů) с кем/чем
  8. kniž.(směrem dolů, pryč) с кого/чего

Vyskytuje se v

bavit se: Чего́ с ним разгова́ривать?Proč se s ním bavit?

hrát si: игра́ть с сестро́йhrát si se sestrou

míč: игра́ть в мячhrát si s míčem

ohlas: найти́ о́ткликsetkat se s ohlasem

panenka: игра́ть в ку́клыhrát si s panenkami

párat se: Не вози́сь ты с э́тим!Nepárej se s tím!

pohrávat si: игра́ть чу́вствами/огнёмpohrávat si s city/ohněm

pochopení: встре́тить по́лное понима́ниеsetkat se s plným pochopením

poradit si: спра́виться с зада́чейporadit si s úkolem

radit se: сове́товаться с врачо́мradit se s lékařem

seznámit se: Познако́мьтесь с ...Seznamte se s ...

scházet se: встреча́ться с друзья́миscházet se s kamarády

smolit: пыхте́ть над уро́камиsmolit se s úlohami

vzít: взять с собо́й кого/чтоvzít koho/co s sebou

zatancovat si: С удово́льствием станцу́ю с ва́ми.Ráda si s vámi zatančím.

oheň: игра́ть с огнёмzahrávat si s ohněm

smířit se: смири́ться пе́ред Бо́гомsmířit se s Bohem

zahrávat si: игра́ть с огнёмzahrávat si s ohněm

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

вы́нос: ко́фе на вы́носkáva s sebou

игра́ть: игра́ть с огнёмhrát si s ohněm

встре́титься: встре́титься с тру́дностямиsetkat se s těžkostmi

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

захвати́ть: Не забу́дь захвати́ть зо́нтик.Nezapomeň s sebou vzít deštník.

ку́кла: игра́ть в ку́клыhrát si s panenkami doslova i přeneseně

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

порва́ть: порва́ть с му́жемrozejít se s manželem

расплати́ться: расплати́ться с кредито́рамиvyrovnat se s věřiteli

с: взять с собо́йvzít s sebou

разгова́ривать: Я с ним давно́ не разгова́риваю.Nebavím se s ním už dlouho.

шути́ть: шути́ть с огнёмzahrávat si s ohněm

щит: верну́ться со щито́м/на щите́přen. vrátit se se štítem/na štítě