Hlavní obsah

soukromý

Přídavné jméno

  1. (v majetku jednotlivce) ча́стный, прива́тный, ли́чныйbýt v soukromém vlastnictvíнаходи́ться в ча́стной со́бственностиsoukromý sektorча́стный се́кторsoukromý majetekча́стное/ли́чное иму́ществоsoukromý pozemekча́стный уча́сток
  2. (osobní) ча́стный, ли́чныйpřen. прива́тныйsoukromý životли́чная/ча́стная жизньsoukromá osobaча́стное лицо́soukromý názorли́чное мне́ние
  3. (neveřejný) ча́стный, прива́тный, необще́ственный

Vyskytuje se v

detektiv: soukromý detektivча́стный детекти́в

lékař: soukromý lékařврач ча́стной пра́ктики

majetek: soukromý majetekча́стное иму́щество

osoba: soukromá osobaприва́тное лицо́

podnik: státní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тие

podnikání: soukromé podnikáníча́стное предпринима́тельство

soukromí: ubytování v soukromíразмеще́ние в ча́стном се́кторе

akce: soukromá akceча́стное мероприя́тие

dopravce: soukromý/mezinárodní dopravceча́стный/междунаро́дный перево́зчик

klinika: oční/stomatologická/soukromá klinikaглазна́я/стоматологи́ческая/ча́стная кли́ника

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

škola: soukromá/státní/církevní školaча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́ла

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

vlastnictví: soukromé vlastnictvíли́чное иму́щество

vlastník: soukromý vlastníkча́стный владе́лец

záležitost: soukromá záležitostча́стное де́ло

ли́чный: ли́чное иму́ществоsoukromý majetek

ли́чный: ли́чное де́лоsoukromá věc

предпринима́тельство: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

детекти́в: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

ча́стный: ча́стная перепи́скаsoukromá korespondence

ча́стный: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník

ча́стный: ча́стное лицо́soukromá osoba, soukromník

ча́стный: ча́стное предприя́тиеsoukromý podnik