Hlavní obsah

majetek

Podstatné jméno, rod mužský

  • иму́щество, со́бственностьmovitý/nemovitý majetekдви́жимое/недви́жимое иму́ществоsoupis majetkuрее́стр иму́ществаsoukromý majetekча́стное иму́ществоstátní majetekгосуда́рственное иму́щество, госиму́ществоhmotný/nehmotný majetekматериа́льное/нематериа́льное иму́щество

Vyskytuje se v

movitý: дви́жимая со́бственностьmovitý majetek

nemovitý: недви́жимое иму́ществоnemovitý majetek

soukromý: ча́стное/ли́чное иму́ществоsoukromý majetek

věcný: материа́льное иму́ществоpráv. věcný majetek

konfiskace: конфиска́ция иму́ществаkonfiskace majetku

opatrovat: оберега́ть иму́ществоopatrovat majetek

pojistit: застрахова́ть иму́ществоpojistit majetek

převést: переда́ть иму́щество кому, переписа́ть иму́щество на когоpřevést majetek na koho

sestavit: соста́вить о́пись иму́ществаsestavit soupis majetku

zabavení: прика́з об аре́сте иму́ществаpříkaz k zabavení majetku

zabavit: наложи́ть аре́ст на иму́щество фи́рмыzabavit majetek firmy

zděděný: унасле́дованное иму́ществоzděděný majetek

ли́чный: ли́чное иму́ществоsoukromý majetek

рее́стр: рее́стр иму́ществаsoupis majetku

верну́ть: верну́ть иму́ществоrestituovat majetek

недви́жимый: недви́жимое иму́ществоnemovitý majetek

покуси́ться: покуси́ться на чужо́е иму́ществоsáhnout na cizí majetek

majetek: дви́жимое/недви́жимое иму́ществоmovitý/nemovitý majetek