Hlavní obsah

soukromý

Přídavné jméno

  1. (v majetku jednotlivce) ча́стный, прива́тный, ли́чныйbýt v soukromém vlastnictvíнаходи́ться в ча́стной со́бственностиsoukromý sektorча́стный се́кторsoukromý majetekча́стное/ли́чное иму́ществоsoukromý pozemekча́стный уча́сток
  2. (osobní) ча́стный, ли́чныйpřen. прива́тныйsoukromý životли́чная/ча́стная жизньsoukromá osobaча́стное лицо́soukromý názorли́чное мне́ние
  3. (neveřejný) ча́стный, прива́тный, необще́ственный

Vyskytuje se v

detektiv: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

lékař: врач ча́стной пра́ктикиsoukromý lékař

majetek: ча́стное иму́ществоsoukromý majetek

osoba: прива́тное лицо́soukromá osoba

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik

podnikání: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

soukromí: размеще́ние в ча́стном се́ктореubytování v soukromí

akce: ча́стное мероприя́тиеsoukromá akce

dopravce: ча́стный/междунаро́дный перево́зчикsoukromý/mezinárodní dopravce

klinika: глазна́я/стоматологи́ческая/ча́стная кли́никаoční/stomatologická/soukromá klinika

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

škola: ча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́лаsoukromá/státní/církevní škola

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

vlastnictví: ли́чное иму́ществоsoukromé vlastnictví

vlastník: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník

záležitost: ча́стное де́лоsoukromá záležitost

ли́чный: ли́чное иму́ществоsoukromý majetek

предпринима́тельство: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

детекти́в: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

ча́стный: ча́стная перепи́скаsoukromá korespondence

soukromý: ча́стный се́кторsoukromý sektor