Hlavní obsah

televize, kniž. televise

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdělovací prostředek) телеви́дениеkabelová televizeка́бельное телеви́дение
  2. hovor.(televizní přijímač) телеви́зорdívat se na televiziсмотре́ть телеви́зор
  3. (instituce) телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

Vyskytuje se v

kabelový: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize

porouchaný: сло́манный телеви́зорporouchaná televize

povalovat se: валя́ться пе́ред те́ликомpovalovat se před televizí

reklama: телевизио́нная рекла́маreklama v televizi

veřejnoprávní: обще́ственное телеви́дениеveřejnoprávní televize

vysílat: передава́ть по ра́дио/телеви́дениюvysílat v rádiu/televizi

zhasnout: вы́ключить свет/телеви́зорzhasnout světlo/televizi

телеви́зор: пла́зменный телеви́зорplazmová televize

телеви́дение: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize

televize: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize