Hlavní obsah

televize

Vyskytuje se v

kabelový: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize

porouchaný: сло́манный телеви́зорporouchaná televize

povalovat se: валя́ться пе́ред те́ликомpovalovat se před televizí

reklama: телевизио́нная рекла́маreklama v televizi

veřejnoprávní: обще́ственное телеви́дениеveřejnoprávní televize

vysílat: передава́ть по ра́дио/телеви́дениюvysílat v rádiu/televizi

zhasnout: вы́ключить свет/телеви́зорzhasnout světlo/televizi

телеви́зор: пла́зменный телеви́зорplazmová televize

телеви́дение: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize

televize: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize