Hlavní obsah

kabelový

Vyskytuje se v

vedení: kabelové vedeníка́бельная ли́ния

rozvod: kabelový rozvodка́бельное распределе́ние

televize: kabelová televizeка́бельное телеви́дение

телеви́дение: kabelová televizeка́бельное телеви́дение

kabelový: kabelová televizeка́бельное телеви́дение