Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (spojovací zařízení) про́вод, ли́нияplynové vedeníгазопрово́дelektrické vedeníэлектропро́водtrolejové vedeníвозду́шная конта́ктная сетьkabelové vedeníка́бельная ли́ния
  2. (vedoucí orgány, lidé) руково́дство, нача́льствоvedení podnikuруково́дство заво́да
  3. (činnost vedoucích) руково́дствоpod vedenímпод руково́дством
  4. (starání se, řízení) веде́ниеvedení účetnictvíведе́ние бухгалте́рииvedení domácnostiведе́ние дома́шнего хозя́йства
  5. (postavení v čele) ли́дерствоsport. být ve vedeníбыть впереди́

Vyskytuje se v

vést: име́ть в виду́, учи́тывать чтоvést co v patrnosti

fiktivní: мёртвые ду́шиfiktivní lidé, vedení v evidenci

jednání: вести́ перегово́рыvést jednání

odstranit: отстрани́ть кого от кома́ндованияodstranit koho z vedení

válka: объяви́ть/вести́ войну́vyhlásit/vést válku

vést se: Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?Jak se ti vede?

vyšetřování: вести́/наряди́ть сле́дствиеvést/nařídit vyšetřování

záznam: вести́ то́чные за́писи о ком/чёмvést (si) přesné záznamy o kom/čem

živobytí: влачи́ть жа́лкое существова́ниеvést trudné živobytí

dlouhý: До него́ не сра́зу дохо́дит.Má dlouhé vedení.

nikam: Э́то никуда́ не годи́тся.To nikam nevede.

pořád: беспреста́нно повторя́ть одно́ и то жеvést pořád svou

poustevnický: вести́ отше́льнический о́браз жи́зниvést poustevnický život

tam: идти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́тjít tam, kam oči vedou

вести́: вести́ войну́vést válku, válčit, bojovat

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

впереди́: быть впереди́být ve vedení

кома́нда: под кома́ндойpod vedením

руководи́ть: руководи́ть кружко́мvést (zájmový) kroužek

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

дуде́ть: дуде́ть в одну́ дуду́vést pořád svou

vedení: газопрово́дplynové vedení