Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (spojovací zařízení) про́вод, ли́нияplynové vedeníгазопрово́дelektrické vedeníэлектропро́водtrolejové vedeníвозду́шная конта́ктная сетьkabelové vedeníка́бельная ли́ния
  2. (vedoucí orgány, lidé) руково́дство, нача́льствоvedení podnikuруково́дство заво́да
  3. (činnost vedoucích) руково́дствоpod vedenímпод руково́дством
  4. (starání se, řízení) веде́ниеvedení účetnictvíведе́ние бухгалте́рииvedení domácnostiведе́ние дома́шнего хозя́йства
  5. (postavení v čele) ли́дерствоsport. být ve vedeníбыть впереди́

Vyskytuje se v

vést: vést co v patrnostiиме́ть в виду́, учи́тывать что

fiktivní: fiktivní lidé, vedení v evidenciмёртвые ду́ши

jednání: vést jednáníвести́ перегово́ры

odstranit: odstranit koho z vedeníотстрани́ть кого от кома́ндования

válka: vyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

vést: Okno vede na ulici.Окно́ ведёт на у́лицу.

vést: vést firmuруководи́ть компа́нией

vést: vést vyšetřováníвести́ сле́дствие

vést: vést válkuвести́ войну́

vést: vést korespondenci s kýmвести́ перепи́ску с кем

vést: vést (si) deníkписа́ть дневни́к

vést se: Jak se ti vede?Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?

vyšetřování: vést/nařídit vyšetřováníвести́/наряди́ть сле́дствие

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

živobytí: vést trudné živobytíвлачи́ть жа́лкое существова́ние

dlouhý: Má dlouhé vedení.До него́ не сра́зу дохо́дит.

nikam: To nikam nevede.Э́то никуда́ не годи́тся.

pořád: vést pořád svouбеспреста́нно повторя́ть одно́ и то же

poustevnický: vést poustevnický životвести́ отше́льнический о́браз жи́зни

tam: jít tam, kam oči vedouидти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́т

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Все доро́ги веду́т в Рим.

вести́: вести́ войну́vést válku, válčit, bojovat

вести́: вести́ заня́тияvyučovat, vést výuku

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

впереди́: быть впереди́být ve vedení

кома́нда: под кома́ндойpod vedením

руководи́ть: руководи́ть кружко́мvést (zájmový) kroužek

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

дуде́ть: дуде́ть в одну́ дуду́vést pořád svou