Hlavní obsah

válka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ozbrojený konflikt) война́kniž. браньvyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́Vypukla válka.Вспы́хнула война́.polit. studená válkaхоло́дная война́hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́
  2. (spor, hádka ap.) война́válka nervůвойна́ не́рвов

Vyskytuje se v

bleskový: молниено́сная война́, блицкри́гhist. blesková válka

husitský: гуси́тские во́йныhusitské války

občanský: гражда́нская война́občanská válka

stoletý: Столе́тняя война́Stoletá válka

studený: холо́дная война́polit. studená válka

světový: пе́рвая мирова́я война́hist. první světová válka

totální: тота́льная война́totální válka

třicetiletý: тридцатиле́тняя война́hist. třicetiletá válka

vlastenecký: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

vyhlásit: объяви́ть войну́vyhlásit válku

zákopový: око́пная война́voj. zákopová válka

zdvihový: рабо́чий объём цили́ндраzdvihový objem válce

napoleonský: наполео́новские во́йныnapoleonské války

válec: объём по́лости цили́ндраobjem válce

vést: вести́ войну́vést válku

vypuknout: Разрази́лась/Вспы́хнула война́.Vypukla válka.

za: во вре́мя войны́za války

začít: развяза́ть войну́začít válku

peklo: пройти́ (че́рез) ад войны́projít peklem války

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

вести́: вести́ войну́vést válku, válčit, bojovat

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

война́: вести́ войну́vést válku

вспы́хнуть: Вспы́хнула война́.Vypukla válka.

до: до войны́před válkou

мирово́й: мирова́я война́světová válka

válka: холо́дная война́polit. studená válka