Hlavní obsah

вели́кий

Přídavné jméno-ая, -ое; вели́к, вели́ка/велика́, вели́ко/велико́, вели́ки/велики́; велича́йший

  1. veliký, velký významnýПётр Вели́кийPetr VelikýВели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka
  2. velký, obrovskýУ стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.
  3. velký, větší než je potřeba, nadměrný

Vyskytuje se v

немо́й: éra němého filmuвели́кий немо́й

сожале́ние: bohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komuк большо́му/вели́кому сожале́нию

хи́трость: to není žádné umění/žádná vědaне вели́ка/э́ка хи́трость!

ва́жность: nedůležitost, hloupostвели́ка ва́жность

оте́чественный: Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSRВели́кая Оте́чественная война́

револю́ция: Velká říjnová socialistická revoluceВели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́ция

сини́ца: sýkora koňadraсини́ца больша́я

большо́й: velmi rádс больши́м удово́льствием

глаз: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

горизо́нт: má (před sebou) velkou budoucnostбольши́е горизо́нты у кого

де́ньги: obrovské prachyбольши́е де́ньги

разменя́ть: vyměnit velký byt na dvaразменя́ть большу́ю кварти́ру на две

спрос: jít na odbyt, těšit se velkému zájmuпо́льзоваться больши́м спро́сом

страх: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

čínský: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

div: div divoucíчу́до из чуде́с, вели́кое чу́до

doušek: plnými douškyбольши́ми глотка́ми

hedvábný: hist. hedvábná stezka(вели́кий) шёлковый путь

nadměrný: nadměrné velikostiбольши́е разме́ры

něco: něco přesс небольши́м

Petr: Petr VelikýПётр Вели́кий

půst: Velký půst od Popeleční středy do VelikonocВели́кий пост

pysk: anat. velké/malé stydké pyskyбольши́е/ма́лые половы́е гу́бы

revoluce: Velká francouzská revoluceВели́кая францу́зская револю́ция

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stezka: hedvábná stezkaвели́кий шёлковый путь

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

škaredý: círk. Škaredá středaВели́кая/Страстна́я среда́

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

válka: hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

valný: z valné částiпо бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стью

velkokvětý: koniklec velkokvětýпростре́л большо́й/кру́пный, сон-трава́ больша́я

velký: velká vodaбольша́я вода́

vlastenecký: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

voda: velká vodaбольша́я вода́

zeď: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

slavný: slavný denвели́кий/сла́вный день

široký: Sukně je široká v pase.Ю́бка велика́ в та́лии.

velkovévodství: geogr. Velkovévodství lucemburskéВели́кое ге́рцогство Люксембу́рг

velmoc: jaderná velmocвели́кая я́дерная держа́ва

vysoký: vysoké nákladyбольши́е расхо́ды

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

вели́кий: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́