Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) вода́dešťová/pitná vodaдождева́я/питьева́я вода́voda z kohoutkuводопрово́дная вода́převařená/nepřevařená vodaкипячёная/сыра́я вода́povrchová/spodní vodaве́рхняя/грунтова́я вода́sladká/mořská vodaпре́сная/морска́я вода́odpadní vodaсто́чные во́дыsycená/sodová vodaгазиро́ванная вода́svěcená vodaсвята́я вода́měkká/tvrdá vodaмя́гкая/жёсткая вода́
  2. (vodní útvar) вода́Voda se vylila z břehů.Вода́ вы́шла из берего́в.velká vodaбольша́я вода́neutrální/teritoriální vodyнейтра́льные/территориа́льные во́ды
  3. (kosmetický či léčebný přípravek) вода́ústní vodaвода́/сре́дство для полоска́ния ртаpleťová vodaлосьо́нkolínská vodaодеколо́нvoda po holení(туале́тная) вода́ по́сле бритья́

Vyskytuje se v

balený: balená vodaбутили́рованная вода́

borový: borová vodaбо́рная кислота́

čistička: čistička odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

čistírna: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

do: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

hladina: hydr. hladina spodní vodyгоризо́нт грунтово́й воды́

koloběh: koloběh vodyводообме́н, влагооборо́т

minerální: minerální vodaминера́льная вода́

odpadní: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

perlivý: perlivá vodaгазиро́ванная вода́

pitný: pitná vodaпитьева́я вода́

plodový: plodová vodaоколопло́дные во́ды

povrchový: geol. povrchová vodaпове́рхностная вода́

sklenice: přen. bouře ve sklenici vodyбу́ря в стака́не (воды́)

skok: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

sladký: sladká voda říční ap.пре́сная вода́

sodový: sodová vodaсо́довая (вода́)

spodní: spodní vodaгрунтова́я вода́

stav: stav vodyу́ровень воды́

stojatý: stojaté vodyстоя́чие во́ды

termální: termální vody/pramenyтерма́льные во́ды/исто́чники

těžký: chem. těžká vodaтяжёлая вода́

toaletní: toaletní vodaтуале́тная вода́

tvrdost: tvrdost vodyжёсткость воды́

tvrdý: tvrdá vodaжёсткая вода́

ústní: ústní vodaвода́ для полоска́ния (рта)

uzávěr: bezpečnostní uzávěr vodyавари́йный затво́р для воды́

velký: velká vodaбольша́я вода́

věž: sport. skoky (do vody) z věžeпрыжки́ (в во́ду) с вы́шки

holení: voda po holeníтуале́тная вода́ по́сле бритья́

horký: horká vodaгоря́чая вода́

chladič: chladič vodyводоохлади́тель

kalný: kalná vodaму́тная вода́

kontaminace: kontaminace vodyзагрязне́ние воды́

nabrat: nabrat voduчерпну́ть во́ду

natéct: Voda natekla do sklepa.Вода́ влила́сь в подва́л.

odtéct: Nechte vodu odtéct.Да́йте воде́ стечь.

odtéct: Odtekla jí plodová voda.Ей ста́ли течь во́ды.

odvést: odvést voduотвести́ во́ду

ohřívač: ohřívač vodyбо́йлер, водонагрева́тель

pleťový: pleťová vodaлосьо́н

podzemní: podzemní voda/řekaподзе́мная вода́/река́

pramenitý: pramenitá vodaроднико́вая вода́

propouštět: propouštět vodu o látce ap.протека́ть

propustit: propustit vodu o látce ap.проте́чь

rozvést: rozvést plyn/vodu/elektřinuпровести́ газ/водопрово́д/электри́чество

rozvod: rozvod vodyводопрово́дная сеть

sahat: Voda mu sahá po kolena.Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.

skákat: skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́й

stoletý: stoletá vodaкатастрофи́ческое наводне́ние

svěcený: svěcená vodaосвящённая вода́

téct: Neteče nám voda.У нас вода́ не идёт.

užitkový: užitková vodaтехни́ческая вода́

vařící: vařící vodaкипято́к, кипя́щая вода́

vodovod: voda z vodovoduводопрово́дная вода́, вода́ из под кра́на

vroucí: vroucí vodaкипято́к

zásobování: zásobování teplou vodouгоря́чее водоснабже́ние

změkčení: změkčení vodyумягче́ние воды́

změkčit: změkčit voduсмягчи́ть во́ду

držet se: držet se nad vodouдержа́ться на плаву́

mlít: Tichá voda břehy mele.В ти́хом о́муте че́рти во́дятся.

mnoho: Od té doby uteklo mnoho vody.С тех пор нема́ло воды́ утекло́.

nabírat: nabírat vodu sítemноси́ть во́ду решето́м

pustit: pustit koho/co k voděдать отста́вку кому, бро́сить кого

вода́: питьева́я вода́pitná voda

вода́: минера́льная вода́minerálka, minerální voda

газиро́ванный: газиро́ванная вода́perlivá voda, sod(ovk)a

дистиллиро́ванный: дистиллиро́ванная вода́destilovaná voda

околопло́дный: околопло́дные во́дыplodová voda

подзе́мный: подзе́мная вода́podzemní voda

свято́й: свята́я вода́svěcená voda

сто́чный: сто́чные во́дыodpadní voda

хлеста́ть: Вода́ хлеста́ла круго́м.Voda cákala kolem.

вода́: водопрово́дная вода́voda z kohoutku

вода́: газиро́ванная вода́perlivá voda, sodovka, hovor. soda

вы́качать: вы́качать во́ду из подва́лаvyčerpat vodu ze sklepa

грунтово́й: грунтовы́е во́дыspodní vody

давле́ние: давле́ние воды́tlak vody

питьево́й: питьева́я вода́pitná voda

подня́ться: Вода́ подняла́сь.Stoupla hladina vody.

пре́сный: пре́сная вода́sladká voda

прыг: прыг в воду́hop do vody

разложи́ть: разложи́ть во́ду на кислоро́д и водоро́дrozložit vodu na kyslík a vodík

солёный: солёная морска́я вода́slaná mořská voda

техни́ческий: техни́ческая вода́užitková voda

брод: Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.Neumíš plavat, nelez k vodě.

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

вода́: Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.Uplynulo hodně vody/času.

ме́льница: лить во́ду на чью ме́льницуhnát vodu na čí mlýn, podporovat koho

о́мут: В ти́хом о́муте че́рти во́дятся.Tichá voda břehy mele.