Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) вода́dešťová/pitná vodaдождева́я/питьева́я вода́voda z kohoutkuводопрово́дная вода́převařená/nepřevařená vodaкипячёная/сыра́я вода́povrchová/spodní vodaве́рхняя/грунтова́я вода́sladká/mořská vodaпре́сная/морска́я вода́odpadní vodaсто́чные во́дыsycená/sodová vodaгазиро́ванная вода́svěcená vodaсвята́я вода́měkká/tvrdá vodaмя́гкая/жёсткая вода́
  2. (vodní útvar) вода́Voda se vylila z břehů.Вода́ вы́шла из берего́в.velká vodaбольша́я вода́neutrální/teritoriální vodyнейтра́льные/территориа́льные во́ды
  3. (kosmetický či léčebný přípravek) вода́ústní vodaвода́/сре́дство для полоска́ния ртаpleťová vodaлосьо́нkolínská vodaодеколо́нvoda po holení(туале́тная) вода́ по́сле бритья́

Vyskytuje se v

balený: balená vodaбуты́лочная вода́

borový: borová vodaбо́рная кислота́

čistička: čistička odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

čistírna: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

do: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

hladina: hydr. hladina spodní vodyгоризо́нт грунтово́й воды́

koloběh: koloběh vodyводообме́н, влагооборо́т

minerální: minerální vodaминера́льная вода́

odpadní: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

perlivý: perlivá vodaгазиро́ванная вода́

pitný: pitná vodaпитьева́я вода́

plodový: plodová vodaоколопло́дные во́ды

sklenice: přen. bouře ve sklenici vodyбу́ря в стака́не (воды́)

skok: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

sladký: sladká voda říční ap.пре́сная вода́

sodový: sodová vodaсо́довая (вода́)

spodní: spodní vodaгрунтова́я вода́

stav: stav vodyу́ровень воды́

termální: termální vody/pramenyтерма́льные во́ды/исто́чники

těžký: chem. těžká vodaтяжёлая вода́

toaletní: toaletní vodaтуале́тная вода́

tvrdost: tvrdost vodyжёсткость воды́

tvrdý: tvrdá vodaжёсткая вода́

ústní: ústní vodaвода́ для полоска́ния (рта)

uzávěr: bezpečnostní uzávěr vodyавари́йный затво́р для воды́

velký: velká vodaбольша́я вода́

věž: sport. skoky (do vody) z věžeпрыжки́ (в во́ду) с вы́шки

holení: voda po holeníтуале́тная вода́ по́сле бритья́

horký: horká vodaгоря́чая вода́

chladič: chladič vodyводоохлади́тель, охлади́тель воды́

kalný: kalná vodaму́тная вода́

kontaminace: kontaminace vodyзагрязне́ние воды́

nabrat: nabrat voduчерпну́ть во́ду

natéct: Voda natekla do sklepa.Вода́ влила́сь в подва́л.

odvést: odvést voduотвести́ во́ду

ohřívač: ohřívač vodyбо́йлер, водонагрева́тель

pleťový: pleťová vodaлосьо́н

podzemní: podzemní voda/řekaподзе́мная вода́/река́

pramenitý: pramenitá vodaроднико́вая вода́

propouštět: propouštět vodu o látce ap.протека́ть

propustit: propustit vodu o látce ap.проте́чь

rozvést: rozvést plyn/vodu/elektřinuпровести́ газ/водопрово́д/электри́чество

rozvod: rozvod vodyводопрово́дная сеть

sahat: Voda mu sahá po kolena.Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.

skákat: skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́й

stoletý: stoletá vodaкатастрофи́ческое наводне́ние

svěcený: svěcená vodaосвящённая вода́

téct: Neteče nám voda.У нас вода́ не идёт.

užitkový: užitková vodaтехни́ческая вода́

vařící: vařící vodaкипято́к, кипя́щая вода́

vodovod: voda z vodovoduводопрово́дная вода́, вода́ из под кра́на

vroucí: vroucí vodaкипято́к

zásobování: zásobování teplou vodouгоря́чее водоснабже́ние

změkčení: změkčení vodyумягче́ние воды́

změkčit: změkčit voduсмягчи́ть во́ду

držet se: držet se nad vodouдержа́ться на плаву́

mlít: Tichá voda břehy mele.В ти́хом о́муте че́рти во́дятся.

mnoho: Od té doby uteklo mnoho vody.С тех пор нема́ло воды́ утекло́.

nabírat: nabírat vodu sítemноси́ть во́ду решето́м

pustit: pustit koho/co k voděдать отста́вку кому, бро́сить кого

вода́: pitná vodaпитьева́я вода́

газиро́ванный: perlivá voda, sod(ovk)aгазиро́ванная вода́

дистиллиро́ванный: destilovaná vodaдистиллиро́ванная вода́

подзе́мный: podzemní vodaподзе́мная вода́

свято́й: svěcená vodaсвята́я вода́

сто́чный: odpadní vodaсто́чные во́ды

хлеста́ть: Voda cákala kolem.Вода́ хлеста́ла круго́м.

вы́качать: vyčerpat vodu ze sklepaвы́качать во́ду из подва́ла

давле́ние: tlak vodyдавле́ние воды́

питьево́й: pitná vodaпитьева́я вода́

подня́ться: Stoupla hladina vody.Вода́ подняла́сь.

пре́сный: sladká vodaпре́сная вода́

прыг: hop do vodyпрыг в воду́

разложи́ть: rozložit vodu na kyslík a vodíkразложи́ть во́ду на кислоро́д и водоро́д

солёный: slaná mořská vodaсолёная морска́я вода́

техни́ческий: užitková vodaтехни́ческая вода́

брод: Neumíš plavat, nelez k vodě.Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.

бу́ря: bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nicбу́ря в стака́не воды́

ме́льница: hnát vodu na čí mlýn, podporovat kohoлить во́ду на чью ме́льницу

ры́ба: cítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kdeкак ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ где

суши́ть: Pádla/vesla z vody ven!Суши́ вёсла!

voda: odpadní vodaсто́чные во́ды