Hlavní obsah

вода́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 во́ду; во́ды, вод, во́дам

  1. voda dešťová ap.водопрово́дная вода́voda z kohoutkuпитьева́я вода́pitná voda
  2. nápoj, pití, voda minerální ap.газиро́ванная вода́perlivá voda, sodovka, hovor. sodaминера́льная вода́minerálka, minerální voda
  3. extrakt, voda borová ap., výtažek
  4. во́ды geogr.vody, vodstvo teritoriální ap.
  5. во́ды toky, prameny, vlny jarní, řeky ap.
  6. во́ды lázně (s léčivými, minerálními prameny)

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 во́ду; во́ды, вод, во́дам

  1. тяжёлая вода́ chem.těžká voda D2O, deuteriumoxid

Vyskytuje se v

живо́й: živá voda v pohádkáchжива́я вода́

ка́нуть: jako by se voda zavřela nad kým/čímкак в воду́ ка́нул кто

кисе́ль: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́

разли́ть: jsou nerozluční přátelé ap.водо́й не разольёшь кого

толо́чь: mlátit prázdnou slámu, vést plané řečiтоло́чь во́ду в сту́пе

газиро́ванный: perlivá voda, sod(ovk)aгазиро́ванная вода́

дистиллиро́ванный: destilovaná vodaдистиллиро́ванная вода́

ого́нь: Skočil by pro koho (i) do ohně.В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.

подзе́мный: podzemní vodaподзе́мная вода́

резервуа́р: vodojemрезервуа́р для воды́

свято́й: svěcená vodaсвята́я вода́

сто́чный: odpadní vodaсто́чные во́ды

хлеста́ть: Voda cákala kolem.Вода́ хлеста́ла круго́м.

вы́качать: vyčerpat vodu ze sklepaвы́качать во́ду из подва́ла

давле́ние: tlak vodyдавле́ние воды́

питьево́й: pitná vodaпитьева́я вода́

пове́рхность: vodní hladinaпове́рхность воды́

подня́ться: Stoupla hladina vody.Вода́ подняла́сь.

пре́сный: sladká vodaпре́сная вода́

прыг: hop do vodyпрыг в воду́

разложи́ть: rozložit vodu na kyslík a vodíkразложи́ть во́ду на кислоро́д и водоро́д

солёный: slaná mořská vodaсолёная морска́я вода́

техни́ческий: užitková vodaтехни́ческая вода́

брод: Neumíš plavat, nelez k vodě.Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.

бу́ря: bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nicбу́ря в стака́не воды́

ви́лы: To je (ještě) ve hvězdách.Э́то ещё ви́лами на воде́ пи́сано.

ка́пля: Jsou si podobni jako vejce vejci.Похо́жи как две ка́пли воды́.

ме́льница: hnát vodu na čí mlýn, podporovat kohoлить во́ду на чью ме́льницу

ры́ба: cítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kdeкак ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ где

седьмо́й: příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeňседьма́я вода́ на киселе́

сту́па: mlátit prázdnou slámu, žvanitво́ду в сту́пе толо́чь

сухо́й: vyváznout beztrestně z čehoсухи́м из воды́ вы́йти

ти́ше: tichý jako beránekти́ше воды́, ни́же тра́вы

balený: balená vodaбуты́лочная вода́

čistička: čistička odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

čistírna: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

do: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

hladina: hydr. hladina spodní vodyгоризо́нт грунтово́й воды́

minerální: minerální vodaминера́льная вода́

odkapat: nechat odkapatдать воде́ стечь ка́плями

odpadní: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

perlivý: perlivá vodaгазиро́ванная вода́

pitný: pitná vodaпитьева́я вода́

plodový: plodová vodaоколопло́дные во́ды

předěl: vodní předěl rozvodíводоразде́л, разде́л вод

sklenice: přen. bouře ve sklenici vodyбу́ря в стака́не (воды́)

skok: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

sladký: sladká voda říční ap.пре́сная вода́

sodový: sodová vodaсо́довая (вода́)

spodní: spodní vodaгрунтова́я вода́

вода́: vody, vodstvo teritoriální ap.во́ды

stav: stav vodyу́ровень воды́

termální: termální vody/pramenyтерма́льные во́ды/исто́чники

těžký: chem. těžká vodaтяжёлая вода́

toaletní: toaletní vodaтуале́тная вода́

tvrdost: tvrdost vodyжёсткость воды́

tvrdý: tvrdá vodaжёсткая вода́

ústní: ústní vodaвода́ для полоска́ния (рта)

uzávěr: bezpečnostní uzávěr vodyавари́йный затво́р для воды́

velký: velká vodaбольша́я вода́

věž: sport. skoky (do vody) z věžeпрыжки́ (в во́ду) с вы́шки

voda: odpadní vodaсто́чные во́ды

zdroj: vodní zdrojисто́чник воды́, родни́к, гидроресу́рсы

holení: voda po holeníтуале́тная вода́ по́сле бритья́

horký: horká vodaгоря́чая вода́

chladič: chladič vodyводоохлади́тель, охлади́тель воды́

kalný: kalná vodaму́тная вода́

koleno: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́

kontaminace: kontaminace vodyзагрязне́ние воды́

nabrat: nabrat voduчерпну́ть во́ду

natéct: Voda natekla do sklepa.Вода́ влила́сь в подва́л.

odvést: odvést voduотвести́ во́ду

plácat: plácat (zbůhdarma)по́пусту во́ду лить

plout: plout po řeceплыть по реке́, е́хать водо́й

podzemní: podzemní voda/řekaподзе́мная вода́/река́

pramenitý: pramenitá vodaроднико́вая вода́

sahat: Voda mu sahá po kolena.Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.

skákat: skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́й

svěcený: svěcená vodaосвящённая вода́

téct: Neteče nám voda.У нас вода́ не идёт.

užitkový: užitková vodaтехни́ческая вода́

vařící: vařící vodaкипято́к, кипя́щая вода́

vodovod: voda z vodovoduводопрово́дная вода́, вода́ из под кра́на

vyváznout: vyváznout se zdravou kůžíуцеле́ть, оста́ться це́лым и невреди́мым, вы́йти сухи́м из воды́

změkčení: změkčení vodyумягче́ние воды́