Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) в, во чтоšeptat co do ucha komuшепта́ть что на́ ухо кому
  2. (k nějakému cíli) в что, до чего, на чтоdívat se do očíсмотре́ть в глаза́jet do cizinyе́хать за грани́цуskok do dálky/výškyпрыжо́к в длину́/высоту́skoky do vodyпрыжки́ в во́дуvulg. Do prdele!Пизде́ц!, Ёб твою́ мать!
  3. (až po) до чегоod rána do večeraс утра́ до ве́чера
  4. (vyjadřuje plnou míru) до чегоdo nekonečna opakovatповторя́ть до бесконе́чности
  5. (vyjadřuje účel) в что, на что
  6. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem) в чтоvrýt se do pamětiвре́заться в па́мять

Vyskytuje se v

больни́ца: jít do nemocniceлечь в больни́цу

бро́ситься: stoupnout do hlavy o alkoholu ap.бро́ситься в го́лову

ве́чность: odejít do nenávratna, upadnout v zapomnění, zmizet nadobroка́нуть в ве́чность

взлете́ть: vyletět do vzduchu explodovatвзлете́ть на во́здух

вли́пнуть: dostat se do bryndyвли́пнуть в исто́рию

вогна́ть: přivést koho do hrobuвогна́ть в гроб кого

высота́: skok do výšky прыжо́к в высоту́

го́дность: datum spotřeby, spotřebujte (do)срок го́дности

доста́вка: rozvoz (domů), donáška do domuдоста́вка на́ дом

заря́: od slunka do slunkaот зари́ до зари́

звоно́к: od začátku do konceот звонка́ до звонка́

ка́пля: kapky do očíглазны́е ка́пли

колесо́: nohy do Oно́ги колесо́м

коми́ссия: brát zboží do komiseбрать това́р на коми́ссию

ме́ра: nakolik, jak moc, do jaké míryв како́й ме́ре

наве́с: centr do šestnáctkyнаве́с в штрафну́ю

наскво́зь: mít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

нога́: postavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádkuпоста́вить/подня́ть на́ ноги кого

ночь: pozdě do nociдо глубо́кой но́чи

ого́нь: Skočil by pro koho (i) do ohně.В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.

аксессуа́ры: doplňky do kuchyněаксессуа́ры для ку́хни

ароматиза́тор: vůně do autaавтомоби́льные ароматиза́торы

ба́зовый: úvod do chemieба́зовый курс хи́мии

биле́т: vstupenka do divadlaбиле́т в теа́тр

бить: bouchat pěstí do dveříбить в дверь кулако́м

бра́ться: dá(va)t se do práceбра́ться за рабо́ту

броса́ться: být nápadný, bít do očíброса́ться в глаза́

вбить: zatlouci hřebík do zdiвбить гвоздь в сте́ну

ввод: uvedení do provozuввод в де́йствие

вдава́ться: zabíhat do podrobnostíвдава́ться в подро́бности

взлома́ть: nabourat se do systému взлома́ть систе́му

взя́ться: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

включи́ть: zahrnout do smlouvyвключи́ть в догово́р

вмеша́ться: zasáhnout do konfliktuвмеша́ться в конфли́кт

внесе́ние: zapsání do seznamuвнесе́ние в спи́сок

вни́кнуть: pochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)вни́кнуть в суть де́ла

войти́: vejít do domu/historieвойти́ в дом/исто́рию

восстанови́ть: vzít koho zpět do práceвосстанови́ть кого на рабо́те

восьмёрка: nastoupit do osmičky tramvaj ap.сесть на восьмёрку

впада́ть: jít do extrémůвпада́ть в кра́йности

вперёд: Do toho! povzbuzováníВперёд!

вплоть: až do ránaвплоть до утра́

вступа́ть: vstupovat do manželství, ženit se, vdávat seвступа́ть в брак

всю́ду: Do všeho strká nos.Всю́ду суёт свой нос.

втере́ть: vetřít krém do kůžeвтере́ть крем в ко́жу

въе́хать: nastěhovat se do bytuвъе́хать в кварти́ру

вы́бросить: vyhodit do smetíвы́бросить в му́сор

вы́йти: postoupit do fináleвы́йти в фина́л

вы́лететь: Prezident odletěl do zahraničí.Президе́нт вы́летел за грани́цу.

вы́слать: poslat pozvání do Ruskaвы́слать приглаше́ние в Росси́ю

вы́ход: postup do semifináleвы́ход в полуфина́л

го́род: jezdit do centraе́здить в го́род

депре́ссия: upadnout do depreseвпасть в депре́ссию

диску́ссия: zapojit se do diskuseвступи́ть в диску́ссию

доста́ть: sehnat lístek do divadlaдоста́ть биле́т в теа́тр

до́суха: vytřít do suchaвы́тереть до́суха

за: odjet za město, odjet do přírodyуе́хать за́ город

заверну́ть: zabalit knihu do papíruзаверну́ть кни́гу в бума́гу

зае́хать: zařadit se do pravého (jízdního) pruhuзае́хать в пра́вую полосу́

заключи́ть: dát do závorekзаключи́ть в ско́бки

залипа́ть: Pořád čumí do mobilu.Он постоя́нно залипа́ет в телефо́н.

зало́г: dát do zástavyотда́ть в зало́г

замкну́ться: uzavřít se do sebeзамкну́ться в себе́

занести́: zanést do seznamuзанести́ в спи́сок

запра́вить: přidat do salátu smetanuзапра́вить сала́т смета́ной

изно́с: (pracovat) do roztrhání těla (рабо́тать) на изно́с

кино́: zajít do kinaсходи́ть в кино́

ко́ма: upadnout do kómatuвпасть в ко́му

комо́к: stočit se do klubíčkaсобра́ться в комо́к

корзи́на: vložit do košíku v internetovém obchoděдоба́вить в корзи́ну

люк: otvor do nákladního prostoru letadlaгрузово́й люк самолёта

мише́нь: střelba do terčeстрельба́ по мише́ням

мо́лния: Do letadla uhodil blesk.В самолёт попа́ла мо́лния.

мо́рда: dostat do držkyполучи́ть по мо́рде

на: jít do práceидти́ на рабо́ту

набро́ситься: pustit se do jídlaнабро́ситься на еду́

наём: pronajmu, dám do nájmuсдам в наём

нала́живаться: život se vrací do správných kolejíжизнь нала́живается

недалеко́: Mám to kousek do...Мне недалеко́ до...

о́бморок: omdlít, upadnout do bezvědomíупа́сть в о́бморок

обсле́дование: jít do nemocnice na vyšetřeníлечь в больни́цу на обсле́дование

опа́ла: upadnout do nemilostiвпасть в опа́лу

бровь: trefit do černého, trefit hřebík na hlavičkuпопа́сть не в бровь, а пря́мо в глаз

вали́ть: házet vše do jednoho pytleвали́ть всё в одну́ ку́чу

вбива́ть: vtloukat do hlavyвбива́ть в го́лову

взгляну́ть: pohlédnout pravdě do očíвзгляну́ть пра́вде в глаза́

внести́: přispět svou troškou do mlýnaвнести́ свою́ ле́пту

волк: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться в лес не ходи́ть.

вы́думать: Díru do světa neudělá.По́роха не вы́думает.

гость: Host do domu, Bůh do domu.Гость на гость хозя́ину ра́дость.

гроб: přivést koho do hrobuвогна́ть кого в гроб

де́ло: Co je mi do toho?Како́е мне до э́того де́ло?

душа́: Spadlo komu srdce do kalhot.Душа́ в пя́тки ушла́.

звезда́: díru do světa neudělá kdoзвёзд с не́ба не хвата́ет кто

исто́рия: vstoupit do dějinвойти́ в исто́рию

ка́пелька: vypít vše do poslední kapkyвы́пить всё до ка́пельки