Hlavní obsah

до

Předložka

  1. (až) po koho/co v seznamu ap.
  2. do koho/čeho, k(e) komu/čemu
  3. vyjádření míry něčeho(až) do koho/čeho dna ap.промо́кнуть до косте́йpromoknout na kůži
  4. před kým/čím časověдо войны́před válkou

Vyskytuje se v

бесчу́вствие: до бесчу́вствияdo bezvědomí pít, zbít

вплоть: вплоть доaž do čeho vesnice, večera ap., až k komu/čemu

вплоть: вплоть доdokonce, ba i, včetně

впредь: впредь до чего(až) do doby

далёкий: далеко́ до кого/чего кому/чемуmít do koho/čeho daleko, do koho/čeho komu/čemu hodně chybí

дно: до дна́do dna, přen. do konce

доска́: от доски́ до доски́od A do Z, od začátku do konce

еди́ный: все до еди́ногоvšichni bez výjimky, všichni do jednoho

есть: есть до отва́лаpřecpávat se

запята́я: до после́дней запято́йdo puntíku/mrtě naučit se ap.

заре́з: до заре́зуjako sůl, velmi nutně, hrozně

зуб: вооружённый до зубо́вpo zuby ozbrojený

издыха́ние: до после́днего издыха́нияdo posledního dechu

кра́йность: до кра́йностиdo extrému, extrémně

ла́мпочка: что кому до ла́мпочкиco je komu fuk/volné/jedno

мозг: до мо́зга косте́йdo morku kostí

наоборо́т: с то́чностью до наоборо́тpřesně naopak

оди́н: все до одного́všichni (do jednoho)

основа́ние: до основа́нияdo základů, zcela, úplně

отва́л: до отва́лаk prasknutí, velmi mnoho

пету́х: до пету́ховza svítání, před svítáním

понеде́льник: доживём до понеде́льникаpak se uvidí

пора́: до сих по́рdosud

пора́: до тех по́р пока́ (не)dokud, až do té doby, dokud

пот: до седьмо́го по́таdo úmoru

свида́ние: до свида́нияna shledanou

сей: до сих порdo(po)sud, až doteď

столп: до геркуле́совых столпо́в дойти́dojít až do krajností

сумасше́ствие: до сумасше́ствияdo krajnosti, až k šílenství, hovor. šíleně

ум: до ума́ довести́ чтоdovést do zdárného konce co

упа́д: до упа́дуdo úmoru, do (naprostého) vyčerpání

фиг: до фига́ чегоhromada, spousta, až nad hlavu čeho

фона́рь: до фонаря́ что комуbýt jedno/ukradený/buřt/fuk

э́тот: не до э́тогоpředtím/dosud ne, do té doby ne

востре́бование: до востре́бованияdoporučeně, poste restante

за́втра: До за́втра!Ahoj zítra!

заря́: от зари́ до зари́od slunka do slunka

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

кость: промо́кнуть до косте́йpromoknout (až) na kost

неузнава́емость: до неузнава́емостиk nepoznání

ночь: до глубо́кой но́чиpozdě do noci

огляде́ть: огляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout si koho od hlavy k patě

отка́з: до отка́заúplně, na doraz

седо́й: дожи́ть до седы́х воло́сdožít se vysokého věku

со́лнце: просну́ться до со́лнцаvzbudit se před rozedněním

уби́ться: уби́ться до сме́ртиsmrtelně se zranit

ча́ша: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti až do dna

абсу́рд: довести́ что до абсу́рдаdovést co ad absurdum

вплоть: вплоть до утра́až do rána

вплоть: вплоть до мелоче́йdopodrobna, včetně podrobností

встре́ча: До встре́чи!Na viděnou!

добра́ться: добра́ться до и́стиныdopátrat se pravdy

добра́ться: добра́ться до су́ти де́лаdostat se k jádru věci

довести́: довести́ кого до слёзdohnat koho k slzám

докати́ться: До чего́ ты докати́лся!Tys to dopracoval!, Tys dopadl!

ла́мпочка: Мне до ла́мпочки.Je mi to fuk.

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

переби́ться: Е́ле переби́лся до полу́чки.Do výplaty vystačil (jen) taktak.

промо́кнуть: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kost

промо́кнуть: промо́кнуть до (после́дней) ни́ткиpromoknout na kůži

све́дение: довести́ до све́денияsdělit, podat zprávu, oznámit co komu

слеза́: довести́ до слёз когоdohnat koho k pláči

у́тро: с утра́ до но́чиod rána do noci

э́ра: до на́шей э́рыpřed naším letopočtem

гроб: ве́рность до гро́баvěrnost až za hrob

де́ло: Како́е мне до э́того де́ло?Co je mi do toho?

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

ко́лики: Смея́лся до ко́лик.Smál, až ho břicho bolelo.

кость: до мо́зга косте́йdo morku kosti

любо́вь: любо́вь до гро́баláska až za hrob

не́бо: до небе́с вознести́ кого/чтоvychválit (až) do nebe koho/co

ни́тка: обобра́ть кого до (после́дней) ни́ткиoškubat koho o peníze

пята́: до пят(až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.

пята́: с головы́ до пятod hlavy až k patě

роса́: до росы́než padne rosa, brzy, časně

сва́дьба: До сва́дьбы заживёт.Než se oženíš/vdáš, tak se to zahojí.

седьмо́й: до седьмо́го по́таaž do úpadu

синя́к: изби́ть до синяко́вztlouct do modra

ско́рый: До ско́рого (свида́ния)!Brzy na viděnou.

смех: кому не до сме́хуnení komu do smíchu