Hlavní obsah

любо́вь

Podstatné jméno, rod ženskýлюбви́, 7 любо́вью

  1. láska, milostný citлюбо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled
  2. láska, náklonnost ke komu/čemu k vlasti, k bližnímu ap.
  3. láska, miláček milovaná osoba, věc

Vyskytuje se v

иску́сство: из любви́ к иску́сствуz lásky k umění

ржаве́ть: ста́рая любо́вь не ржаве́етstará láska nerezaví

объясне́ние: объясне́ние в любви́vyznání lásky

слепо́й: слепа́я любо́вьslepá láska

взаи́мный: взаи́мная любо́вьvzájemná láska

призна́ться: призна́ться кому в любви́vyznat komu lásku

роково́й: рокова́я любо́вьosudová láska

volný: volná láskaсвобо́дная любо́вь

láska: vyznat láskuобъясни́ться в любви́

nebeský: láska nebeskáнеземна́я любо́вь

neopětovaný: neopětovaná láskaбезотве́тная любо́вь

prahnout: prahnout po lásceжа́ждать любви́

pravý: pravá láskaнастоя́щая любо́вь

vyznat: vyznat komu láskuобъясни́ться/призна́ться кому в любви́

zahořet: zahořet láskouзагоре́ться любо́вью

: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

hora: Láska hory přenáší.Любо́вь го́ры свернёт.

hrob: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

láska: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

opičí: opičí láskaслепа́я любо́вь

pohled: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

vyznání: vyznání láskyпризна́ние/объясне́ние в любви́

любо́вь: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

любо́вь: любо́вь до гро́баláska až za hrob