Hlavní obsah

láska

Vyskytuje se v

volný: volná láskaсвобо́дная любо́вь

nebeský: láska nebeskáнеземна́я любо́вь

neopětovaný: neopětovaná láskaбезотве́тная любо́вь

prahnout: prahnout po lásceжа́ждать любви́

pravý: pravá láskaнастоя́щая любо́вь

vyznat: vyznat komu láskuобъясни́ться/призна́ться кому в любви́

zahořet: zahořet láskouзагоре́ться любо́вью

: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

hora: Láska hory přenáší.Любо́вь го́ры свернёт.

hrob: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

pohled: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

vyznání: vyznání láskyпризна́ние/объясне́ние в любви́

объясне́ние: vyznání láskyобъясне́ние в любви́

слепо́й: slepá láskaслепа́я любо́вь

взаи́мный: vzájemná láskaвзаи́мная любо́вь

любо́вь: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

призна́ться: vyznat komu láskuпризна́ться кому в любви́

роково́й: osudová láskaрокова́я любо́вь

láska: vyznat láskuобъясни́ться в любви́