Hlavní obsah

Vyskytuje se v

běda: про́сто беда́až běda

hanba: velmi пря́мо сты́дноaž hanba

na: vyjádření výjimky кро́ме чего, за исключе́нием чегоaž na

po: vyjádření meze по что, до кого/что(až) po

odshora: све́рху до́низуodshora (až) dolů

dojít: Подожди́, когда́ подойдёт твоя́ о́чередь.Počkej, až na tebe dojde.

hrůza: У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.Mám práce až hrůza.

kost: Моро́з проши́б его́ до косте́й.Promrzl až na kost.

místo: Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.Místo v sedm přišel až v osm.

podat si: Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.Pěkně si ho podám, až přijde.

polojasno: я́сно, переме́нная о́блачностьjasno až polojasno

poslední: то́лько на после́днем ме́стеaž na posledním místě

rozvážka: доста́вка обе́дов на́ домrozvážka obědů až domů

smrt: до са́мой сме́ртиaž do smrti

tajit se: аж дух захва́тываетaž se tají dech

usedat: пря́мо се́рдце замира́етaž srdce usedá

zadlužený: по́ уши в долга́х кто(být) zadlužený až po uši

zčervenat: покрасне́ть до уше́йzčervenat až po uši

: мча́ться так что пя́тки сверка́ютhnát se, až se za patami práší

hořkost: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti až do dna

hrob: любо́вь до гро́баláska až za hrob

potud: от сих до сихodtud až potud

prášit se: То́лько и пя́тки сверка́ют.Až se mu za patami práší.

přecházet: прям глаза́м больно́až oči přecházejí

smát se: смея́ться до упа́дуsmát se až se za břicho popadat

starost: забо́т по́лон рот у когоmít starostí až nad hlavu

ucho: влюби́ться по́ ушиbýt zamilován až po uši

uschnout: hovor. Когда́ рак сви́стнет!, По́сле до́ждика в четве́рг!Až naprší a uschne!

věrnost: ве́рность до гро́баvěrnost až za hrob

vidět: ви́деть наскво́зь когоvidět komu až do žaludku

začervenat se: покрасне́ть до уше́йzačervenat se až po uši

zamilovaný: Он влюблён в неё по́ уши.Je do ní zamilovaný až po uši.

кость: промо́кнуть до косте́йpromoknout (až) na kost

лета́: С лета́ми поумне́ет.S léty dostane rozum., Až dospěje, zmoudří.

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

наскво́зь: ви́деть наскво́зь когоmít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludku

пла́кать: хоть плачь(až) k pláči, do pláče

проглоти́ть: Язы́к прогло́тишь.Budeš se olizovat až za ušima.

сви́стнуть: Когда́ рак сви́стнет.Až naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.

смерте́льный: смерте́льная не́навистьnenávist až za hrob

ве́чером: Приду́ то́лько ве́чером.Přijdu až večer.

вплоть: вплоть до утра́až do rána

гроб: ве́рность до гро́баvěrnost až za hrob

долг: по́ уши в долга́хaž po uši v dluzích, zadlužit se až po uši

зава́л: с дела́ми зава́лpráce až nad hlavu

ко́лики: Смея́лся до ко́лик.Smál, až ho břicho bolelo.

любо́вь: любо́вь до гро́баláska až za hrob

не́бо: до небе́с вознести́ кого/чтоvychválit (až) do nebe koho/co

пята́: до пят(až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.

ра́доваться: пря́мо душа́ ра́дуетсяaž srdce plesá

рак: когда́ рак сви́стнетaž naprší a uschne

ре́дкий: за ре́дким исключе́ниемaž na vzácné výjimky

седьмо́й: до седьмо́го по́таaž do úpadu

сосна́: когда́ на сосне́ гру́ши бу́дутaž naprší a uschne

четве́рг: По́сле до́ждичка в четве́рг.Až naprší a uschne., Na svatého Dyndy.