Hlavní obsah

что [-шт-]

Spojka

  1. žeСказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.
  2. zast.jako, jakГлухо́й, что пень.Hluchý jak poleno.
  3. co

Vyskytuje se v

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že

благодаря́: благодаря́ тому́, чтоdíky tomu, že

бо́лее: бо́лее чемvíce než

бо́лее: тем бо́лее чтоtím spíš, že

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ввиду́: ввиду́ того́ чтоvzhledem k tomu, že

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вопреки́: вопреки́ тому́ чтоnavzdory tomu, že, přesto, že

вот: Вот (оно́) как/что!Tak je to!, Á, tak!

впечатле́ние: тако́е впечатле́ние, что (будто)...zdá se, jako kdyby, (mám) dojem, že...

всле́дствие: всле́дствие того́ чтоv důsledku toho, že, následkem toho, že

говори́ть: говоря́т, что...prý, říká se, že...

де́латься: Что ему́ де́лается!Co mu to udělá!, Nic by se mu nestalo!

де́ло: Де́ло в том, что...Jde o to, že...

де́ло: В чём де́ло?O co jde?, Co se stalo?

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

из-за: из-за того́ чтоprotože

как: как и чтоJak to jde., Jak se věci mají.

каса́ться: что каса́ется кого/чегоco se týká, pokud jde

ма́ло: ма́ло ли чтоnehraje roli, nerozhoduje, je to nepodstatné

ма́ло: ма́ло того́ чтоnejen že

мать: в чём его́ мать родила́jak ho pánbůh stvořil

мудрено́: Не мудрено́, что...Není divu, že...

на́до: Что на́до?Co je?, Co chceš/chcete?

называ́ться: что называ́етсяjak se říká, tomu se říká

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

несмотря́: несмотря́ ни на чтоbez ohledu na cokoliv

оно́: Так вот оно́ что!Tak takhle je to!, Tak to je teda!

оттого́: оттого́ чтоprotože

поздне́е: поздне́е чемpozději než

посе́ять: Что посе́ешь, то и пожнёшь.Jak zaseješ, tak taky sklidíš.

потому́: потому́ чтоprotože, neboť

почти́: почти́ чтоskoro, téměř

ры́жий: Что я ры́жий?Copak jsem prašivý?

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

с: Что с тобо́й?Co se ti stalo?, Co je ti?, Co je s tebou?

свет: ни за что на све́теza nic na světě

ско́рый: скоре́е... чем (не́жели)spíše... než

сон: Что сей сон зна́чит?Jak tomu rozumět?

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

сча́стье: твоё сча́стье, что...máš štěstí, že...

чего́: Чего́ там!Ale co!, O nic nejde!, To není důležité!

чем: чем... темčím... tím

для: не для чего́není proč, na nic

ни: что ни год, то...rok co rok...

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

беспоко́ить: Что беспоко́ит?Co vás trápí?

бог: бог зна́ет чтоbůhvíco

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бред: Что за бред?Co je to za nesmysl?

вздор: Что за вздор?Co to je za nesmysl?

взду́мать: Что ты взду́мал встава́ть в таку́ю рань?Co tě to napadlo vstávat tak brzo?

возмо́жно: Вполне́ возмо́жно, что он прав.Je docela možné, že má pravdu.

вот: Во́т в чём вопро́с.A o to jde.

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

вытека́ть: Отсю́да вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

докати́ться: До чего́ ты докати́лся!Tys to dopracoval!, Tys dopadl!

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

клони́ть: Зна́ю, к чему́ ты кло́нишь.Vím, kam míříš.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

мно́го: Я мно́го чего́ вида́л.Viděl jsem leccos.

моло́ть: Что вы ме́лете?Co to melete?

найти́: Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

намека́ть: На что ты намека́ешь?Na co narážíš?

натвори́ть: Что ты натвори́л?Cos to vyvedl?

нести́: Что ты несёшь?Co to plácáš?

не́чего: Тут не над чем смея́ться.Tady není nic k smíchu.

оби́дно: Мне оби́дно, что...Je mi líto, že...

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

плести́: Что ты плетёшь?Co to plácáš?

подозрева́ть: Подозрева́ю, что...Domnívám se, že...

пожа́р: Что за пожа́р?Co se děje?, Hoří (snad)?

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

помо́чь: Чем помо́чь?Jak (vám) můžu pomoct?

приду́мать: Что́-нибудь приду́маем.Něco vymyslíme.

произойти́: Что здесь произошло́?Co se tady stalo?

рад: Она́ ра́да, что...Je ráda, že...

сде́лать: (Да) что ты сде́лал?Cos to provedl?