Hlavní obsah

свет

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. в све́те чего ve světle událostí ap.

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. světвы́пустить в светpustit do světa, vydatпутеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světaуви́деть светexpr. spatřit světlo světaсто́роны све́таsvětové strany
  2. vyšší/vybraná společnost

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. ни за что на све́те hovor.za nic na světě

Vyskytuje se v

ро́зовый: в ро́зовом све́те ви́деть кого/чтоvidět koho/co růžově/v růžových barvách

свет: в све́те чегоve světle událostí ap.

страна́: стра́ны све́таsvětové strany

часть: часть све́таsvětadíl

вы́йти: выйти́ в светobjevit se, dostat se na veřejnost

заря́: ни свет ни заря́před svítáním

ни: ни свет, ни заря́před úsvitem, před svítáním

семь: семь чуде́с све́таsedm divů světa

ско́рость: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

включённый: включённый светrozsvícené světlo

включи́ть: включи́ть светrozsvítit

вы́ключить: вы́ключить светzhasnout (světlo)

вы́рубить: вы́рубить светzhasnout světlo

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

зелёный: зелёный светzelená na semaforu

сжить: сжить со све́таsprovodit ze světa, utrápit, uštvat koho

скита́ться: скита́ться по бе́лу све́туtoulat se po širém světě

kolem: путеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světa

nic: ни за что (на све́те)ani za nic (na světě)

onen, ona, ono: отпра́вить на тот светposlat na onen svět

přímý: прямо́е освеще́ние, освеще́ние прямы́м све́томpřímé osvětlení

rychlost: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

sklo: отража́тель све́та, катафо́тodrazová skla

svět: на том све́теna onom světě

světlo: ско́рость све́таfyz. rychlost světla

zanic: ни за что́ на све́теzanic na světě

žádný: ни за что (на све́те)za žádnou cenu

červená: останови́ться на кра́сный светstát na červenou

intenzivní: ре́зкий светintenzivní světlo

měsíční: лу́нный светměsíční svit

prudký: интенси́вный светprudké světlo

představit: предста́вить что в вы́годном све́теpředstavit co v příznivém světle

rozsvítit: включи́ть светrozsvítit světlo

slabý: сла́бый светslabé světlo

svit: со́лнечный/лу́нный светsluneční/měsíční svit

tlumený: мя́гкий светtlumené světlo

ukazovat: представля́ть в ло́жном све́теukazovat ve špatném světle

zaclánět: Не загора́живай обзо́р!, Не заслоня́й свет!Nezacláněj výhled!

zelená: зелёный свет на светофо́реzelená na semaforu

zhasnout: вы́ключить свет/телеви́зорzhasnout světlo/televizi

ztlumit: притуши́ть светztlumit světlo

přijít: яви́ться на свет, роди́тьсяpřijít na svět

růžový: ви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́теvidět všechno v růžových barvách

spatřit: уви́деть свет, яви́ться на светspatřit světlo světa narodit se

trvat: Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.Nic netrvá věčně.

ukázat se: показа́ть себя́ в лу́чшем све́теukázat se v lepším světle

vidět: ви́деть всё в чёрном све́теvidět vše černě

vrhat: пролива́ть светvrhat světlo

произвести́: произвести́ на свет кого (что)přivést na svět, porodit