Hlavní obsah

свет

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. в све́те чего ve světle událostí ap.

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. světвы́пустить в светpustit do světa, vydatпутеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světaуви́деть светexpr. spatřit světlo světaсто́роны све́таsvětové strany
  2. vyšší/vybraná společnost

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. ни за что на све́те hovor.za nic na světě

Vyskytuje se v

появи́ться: появи́ться на светpřijít na svět, narodit se

произвести́: произвести́ на свет кого (что)přivést na svět, porodit

ро́зовый: в ро́зовом све́те ви́деть кого/чтоvidět koho/co růžově/v růžových barvách

страна́: стра́ны све́таsvětové strany

часть: часть све́таsvětadíl

заря́: ни свет ни заря́před svítáním

зелёный: зелёный светzelená na semaforu

ни: ни свет, ни заря́před úsvitem, před svítáním

семь: семь чуде́с све́таsedm divů světa

ско́рость: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

включённый: включённый светrozsvícené světlo

включи́ть: включи́ть светrozsvítit

вы́ключить: вы́ключить светzhasnout (světlo)

вы́рубить: вы́рубить светzhasnout světlo

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

сжить: сжить со све́таsprovodit ze světa, utrápit, uštvat koho

скита́ться: скита́ться по бе́лу све́туtoulat se po širém světě

kolem: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

onen, ona, ono: poslat na onen světотпра́вить на тот свет

rychlost: rychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та

sklo: odrazová sklaотража́тель све́та, катафо́т

svět: na onom světěна том све́те

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та

světlo: umělé/denní světloиску́сственный/дневно́й свет

světlo: zdroj světlaисто́чник све́та, освети́тель

světlo: motor. dálková/potkávací světlaфонари́ да́льнего/бли́жнего све́та

zanic: zanic na světěни за что́ на све́те

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

červená: jet na červenouе́хать на кра́сный (свет)

intenzivní: intenzivní světloре́зкий свет

měsíční: měsíční svitлу́нный свет

prudký: prudké světloинтенси́вный свет

představit: představit co v příznivém světleпредста́вить что в вы́годном све́те

rozsvítit: rozsvítit světloвключи́ть свет

rozsvítit: Rozsviť!Включи́ свет!

slabý: slabé světloсла́бый свет

svit: sluneční/měsíční svitсо́лнечный/лу́нный свет

tlumený: tlumené světloмя́гкий свет

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

zelená: zelená na semaforuзелёный свет на светофо́ре

zhasnout: zhasnout světlo/televiziвы́ключить свет/телеви́зор

ztlumit: ztlumit světloпритуши́ть свет

přijít: přijít na světяви́ться на свет, роди́ться

růžový: vidět všechno v růžových barváchви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́те

spatřit: spatřit světlo světa narodit seуви́деть свет, яви́ться на свет

trvat: Nic netrvá věčně.Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

vidět: vidět všechno černěви́деть всё в чёрном све́те

vrhat: vrhat světloпролива́ть свет