Hlavní obsah

свет

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. в све́те чего ve světle událostí ap.

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. světвы́пустить в светpustit do světa, vydatпутеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světaуви́деть светexpr. spatřit světlo světaсто́роны све́таsvětové strany
  2. vyšší/vybraná společnost

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. ни за что на све́те hovor.za nic na světě

Vyskytuje se v

произвести́: произвести́ на свет кого (что)přivést na svět, porodit

ро́зовый: в ро́зовом све́те ви́деть кого/чтоvidět koho/co růžově/v růžových barvách

свет: в све́те чегоve světle událostí ap.

страна́: стра́ны све́таsvětové strany

часть: часть све́таsvětadíl

заря́: ни свет ни заря́před svítáním

зелёный: зелёный светzelená na semaforu

ни: ни свет, ни заря́před úsvitem, před svítáním

семь: семь чуде́с све́таsedm divů světa

ско́рость: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

включённый: включённый светrozsvícené světlo

включи́ть: включи́ть светrozsvítit

вы́ключить: вы́ключить светzhasnout (světlo)

вы́рубить: вы́рубить светzhasnout světlo

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

сжить: сжить со све́таsprovodit ze světa, utrápit, uštvat koho

скита́ться: скита́ться по бе́лу све́туtoulat se po širém světě

появи́ться: появи́ться на светpřijít na svět, narodit se