Hlavní obsah

ни

Částice

  1. záporná částiceaniНи пи́кни!Ani muk!, Ani necekni!ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě
  2. záporná částice sloužící k zesílení záporuaniчто ни год, то...rok co rok...са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnějšíво что бы то ни ста́лоza každou cenuотку́да ни возьми́сьkde se vzal, tu se vzal

Částice

  1. ни... ни ani...aniни ры́ба, ни мя́соani ryba - ani rak, nemastný - neslanýни свет, ни заря́před úsvitem, před svítánímни слу́ху, ни ду́ху от кого/чегоani vidu, ani slechu po kom/čem

Vyskytuje se v

бе: ни бе ни мemlčet jak ryba, neříct ani ň

бе: ни бе ни меbýt dutý na co

бельме́с: ни бельме́саani ň, vůbec

верте́ть: как ни верти́ať děláš co děláš..., ať to vezmeš z kterékoliv strany

во́лос: ни на во́лосani za mák

грамм: ни гра́мма (нет) чегоani gram, ani ň, ani špetku

гугу́: ни гугу́ani muk/slovo, mlčet jako hrob

дух: ни ду́ху, ни слу́ху о ком(není) ani vidu, ani slechu po kom

жизнь: ни в жизньani za nic, nikdy v životě

зуб: ни в зуб ного́йdutej jak bambus

йо́та: ни на йо́туani o píď, ani trochu

как: как бы то ни бы́лоv každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoli

как: как ниi když, třebaže, přestože

как: как ни говори́(те)přece, přesto

ка́пелька: ни ка́пелькиani trošku, ani trochu

копьё: ни копья́ani halíř

кочерга́: ни богу́ све́чка ни чёрту кочерга́ani ryba, ani rak

лад: ни скла́ду ни ла́ду нет в чёмbez ladu a skladu, nemá to hlavu ani patu

несмотря́: несмотря́ ни на чтоbez ohledu na cokoliv

нико́й: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, za žádných podmínek, ani za nic

оди́н: ни оди́нnikdo, ani jeden

отве́т: ни отве́та ни приве́таticho po pěšině

о́тдых: ни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть комуnedopřát ani chvíli klidu komu

отку́да: отку́да ни возьми́сьkde se vzal, tu se vzal

перо́: Ни пу́ха, ни пера́!Zlom(te) vaz!

покры́шка: ни дна́ ни покры́шки комуvem tě čert, aby tě čert vzal

приве́т: ни отве́та ни приве́таnení ani vidu ani slechu, slehla se zem po kom/čem

пух: Ни пу́ха ни пера́!Hodně štěstí!, Zlom(te) vaz!

раз: ни ра́зуnikdy, ani jednou

ры́ло: ни уха́ ни ры́ла не смы́слитhouby tomu kdo rozumí

с: ни с того́ ни с сего́z ničeho nic, z čista jasna, náhle

свет: ни за что на све́теza nic na světě

село́: ни к селу́ ни к го́родуnevhodně, nemístně

слух: ни слу́ху ни ду́ху о ком/чёмani vidu, ani slechu o kom/čem

слу́чай: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

стра́нно: как ни стра́нноi když je to (po)divné, paradoxně

тпру: ни тпру ни нуani čehý ani hot, ani sem ani tam

фиг: ни фига́ani ťuk/prd/hovno

что: ни за что́ani za nic

что: ни за что́ ни про что́pro nic za nic

что: ни при чёмnetýká se to koho

ша́ткий: ни ша́тко ни ва́лкоjakž takž, ani dobře, ani špatně, jen aby se neřeklo

шиш: ни шиша́ani ťuk

заря́: ни свет ни заря́před svítáním

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

кро́шка: ни кро́шки нетnení ani trocha

крупи́нка: ни крупи́нки нетani špetka, ani zrníčko

пропа́сть: ни за гро́ш пропа́лzcela zbytečně

грош: ни гроша́ani vindru, ani kačku

грош: У меня́ нет ни гроша́.Jsem švorc., Nemám ani floka.

никто́: ни с кемs nikým

тут: Я тут ни при чём.Nemám s tím nic společného.

хрен: Ни хрена́ не ви́дно.Je hovno vidět. nic

что: Я тут ни при чём.Mě se to netýká.

шаг: Ни шагу́ да́льше!Už ani krok!

волк: Как во́лка ни корми́, всё в лес смо́трит.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

за́яц: За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).

ки́нуть: куда́ ни киньať děláš, co děláš

ме́сто: Ни с ме́ста!Ani hnout!

му́скул: ни оди́н му́скул не дро́гнул у когоnehnul ani brvou

па́ва: Ни па́ва, ни воро́на.Ani ryba, ani rak.

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

про: ни за что́, ни про что́pro nic za nic

ры́ба: ни ры́ба ни мя́соneslané nemastné, ani ryba ani rak

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

смы́слить: Ни уха́ ни ры́ла не смы́слит.Rozumí tomu jako koza petrželi.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.

толкну́ть: ни в зуб толкну́тьbýt dutý, nic neumět

чёрт: ни черта́naprosto nic

ani: ani mukни зву́ка/гугу́

ani: ani slovo!ни гугу́!, молчо́к!

ani: ani hnout!ни ша́гу!

ani: ani jednouни ра́зу