Hlavní obsah

отве́т

Vyskytuje se v

приве́т: ни отве́та ни приве́таnení ani vidu ani slechu, slehla se zem po kom/čem

в: в отве́тjako odpověď

оригина́льный: оригина́льный отве́тoriginální/svérázná odpověď

положи́тельный: положи́тельный отве́тkladná odpověď

сде́ржанный: сде́ржанный отве́тzdrženlivá odpověď

семь: Семь бед, оди́н отве́т.Je to prašť jako uhoď.

kladný: положи́тельный отве́тkladná odpověď

nesprávný: непра́вильный отве́тnesprávná odpověď

odpověď: положи́тельный отве́тkladná odpověď

odpovědět: дать определённый отве́тpřesně odpovědět

počkat: подожда́ть отве́таpočkat na odpověď

pohnat: призва́ть кого к отве́туpohnat koho k odpovědnosti

pospíchat: Не торопи́сь с отве́том.Nepospíchej s odpovědí.

špatný: непра́вильный отве́тšpatná odpověď

těšit: с нетерпе́нием ждать отве́таtěšit se na odpověď

vyčerpávající: исче́рпывающий отве́тvyčerpávající odpověď

vyhnout se: избежа́ть отве́таvyhnout se odpovědi

vyhýbavý: укло́нчивый отве́тvyhýbavá odpověď

žádost: В отве́т на Ва́ше заявле́ние от ...Odpovídáme na vaši žádost ze dne ...

pěšina: Ни отве́та, ни приве́та.Je ticho po pěšině. žádná odpověď

ticho: тишь да гладь, ни отве́та, ни приве́таticho po pěšině

отве́т: ни отве́та ни приве́таticho po pěšině