Hlavní obsah

kladný

Přídavné jméno

  1. (číslo, veličina ap.) положи́тельныйmat. kladné čísloположи́тельное число́kladná elektrodaположи́тельный электро́д
  2. (pozitivní, souhlasný) положи́тельный, одобри́тельный, утверди́тельныйkladná odpověďположи́тельный отве́тkladné hodnoceníположи́тельная оце́нка
  3. (přátelský, příznivý) положи́тельный, позити́вный
  4. (vyhovující, žádoucí) положи́тельный

Vyskytuje se v

číslo: kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́

elektroda: záporná/kladná elektrodaотрица́тельный/положи́тельный электро́д

náboj: kladný/záporný nábojположи́тельный/отрица́тельный заря́д

znaménko: kladné znaménkoположи́тельный знак

odpověď: kladná odpověďположи́тельный отве́т

postava: kladná/záporná postavaположи́тельный/отрица́тельный персона́ж

postoj: kladný postojположи́тельное отноше́ние

stránka: kladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чего

vyřízení: kladné vyřízení žádostiудовлетворе́ние про́сьбы

zaujmout: zaujmout kladný postoj k čemuположи́тельно отнести́сь к чему

положи́тельный: положи́тельный отве́тkladná odpověď