Hlavní obsah

stránka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část tiskoviny) страни́ца(novinová) полоса́Zlaté stránky telefonní seznamЖёлтые страни́цы
  2. (webová) Интерне́т-са́йт, Интерне́т-страни́ца, веб-са́йтfiremní webové stránkyсетево́й сайтdomovská stránkaдома́шняя страни́ца, хо́ум-пейджwebová stránka(web-)страни́ца, (веб-)страни́ца, вебса́йт, (web-)са́йт
  3. (aspekt, zřetel) сторона́, аспе́кт чегоkladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чегоling. zvuková stránka jazykaзвукова́я сторона́ языка́světlá/stinná stránka věciсве́тлая/тенева́я сторона́ де́лаpo všech stránkáchво всех отноше́ниях

Vyskytuje se v

domovský: дома́шняя страни́цаvýp. domovská stránka

silný: си́льная сторона́silná stránka

webový: (веб)са́йт, веб-страни́ца, (web)-са́йт, web-страни́цаwebová stránka

zlatý: Жёлтые страни́цыZlaté stránky

aktualizace: после́дняя актуализа́ция са́йтаposlední aktualizace stránky

normovaný: нормиро́ванная страни́цаnormovaná stránka

оборо́тный: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana, stinná stránka čeho

разме́тка: разме́тка страни́цы(typografické) zrcadlo úprava strany pro sazbu, výp. náhled stránky rozložení textu

раскру́тка: раскру́тка са́йтаspuštění (webových) stránek

тёмный: тёмные полоса́ жи́зниtemné stránky života

ви́димость: Ви́димость са́йта повыша́ется.Návštěvnost webové stránky se zvyšuje.

страни́ца: дома́шняя страни́цаdomovská stránka, homepage

шурша́ть: шурша́ть страни́цамиšustit stránkami

stránka: Жёлтые страни́цыZlaté stránky telefonní seznam