Hlavní obsah

vlastnost

Vyskytuje se v

izolační: tepelněizolační/zvukověizolační vlastnostiтеплоизоляцио́нные/звукоизоляцио́нные сво́йства

jízdní: jízdní vlastnosti (automobilu)доро́жные ка́чества

черта́: povahové vlastnostiчерты́ хара́ктера

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка