Hlavní obsah

rys

Podstatné jméno, rod mužský životné

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (charakteristická vlastnost) přen. черта́, при́знакpovahový rysчерта́ хара́ктераcharakteristický rysотличи́тельная черта́
  2. (výrazná linie) черта́v hrubých/hlavních rysechв о́бщих/гла́вных черта́х
  3. (narýsovaný výkres) чертёж

Vyskytuje se v

charakteristický: charakteristický rysотличи́тельная черта́

rys: v hrubých/hlavních rysechв о́бщих/гла́вных черта́х

hlavní: v hlavních rysechв о́бщих черта́х

hrubý: v hrubých rysechв о́бщих черта́х

povahový: povahové rysyчерты́ хара́ктера

řezaný: ostře řezané rysy (obličeje)ре́зкие черты́ лица́

вырази́тельный: typický rysвырази́тельная черта́

жёсткий: ostré rysy obličejeжёсткие черты́ лица́

о́стрый: ostré rysy obličejeо́стрые черты́ лица́

пра́вильный: pravidelné rysy (obličeje)пра́вильные черты́ лица́

ре́зкий: výrazné rysy obličejeре́зкие черты́ лица́