Hlavní obsah

ре́зкий

Vyskytuje se v

intenzivní: intenzivní světloре́зкий свет

kritizovat: ostře kritizovatре́зко критикова́ть

náhlý: náhlá změna počasíре́зкое измене́ние пого́ды

nápadný: nápadný rozdílре́зкая ра́зница

obráběcí: obráběcí strojотрезно́й/обраба́тывающий стано́к, стано́к для ре́зки

ochlazení: citelné ochlazeníре́зкое похолода́ние

ostrý: ostrý vítrре́зкий ве́тер

pokles: prudký poklesре́зкое паде́ние

prudký: prudký růst cenре́зкий скачо́к цен

řezaný: ostře řezané rysy (obličeje)ре́зкие черты́ лица́

strhnout: strhnout volantре́зко крут(а)ну́ть руль

změna: náhlá změna počasíре́зкая переме́на пого́ды

ре́зкий: ostrá bolestре́зкая боль