Hlavní obsah

hlavní

Přídavné jméno

  • гла́вный, основно́й(postava ap.) центра́льныйhlavní titulekша́пкаHlavní je...Са́мое гла́вное...klást hlavní důraz na coосо́бенно подчёркивать чтоv hlavních rysechв о́бщих черта́хhlavní městoстоли́цаhlavní nádražíцентра́льный вокза́лhlavní chod/jídloвторо́е (блю́до)hlavní postava románu ap.(гла́вный) геро́йhlavní věc jádro problémuсуть

Vyskytuje se v

stan: velitelský ста́вка (главнокома́ндующего), штаб-кварти́раhlavní stan

hlavní: столи́цаhlavní město

jídlo: основно́е/второ́е блю́доhlavní jídlo

město: столи́цаhlavní město

nádraží: гла́вный вокза́лhlavní nádraží

přízvuk: гла́вное/второстепе́нное ударе́ниеhlavní/vedlejší přízvuk

rozhodčí: гла́вный арби́трhlavní rozhodčí

rys: в о́бщих/гла́вных черта́хv hrubých/hlavních rysech

silnice: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší silnice

tah: гла́вная доро́га, магистра́льhlavní tah

zeď: несу́щая/капита́льная/опо́рная стена́nosná/hlavní/opěrná zeď

bod: основно́й пункт перегово́ровhlavní bod jednání

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

hrát: исполня́ть гла́вную рольhrát hlavní roli

chod: горя́чее блюдо́hlavní chod

komunikace: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší komunikace

mít: име́ть гла́вное сло́во/де́ньгиmít hlavní slovo/peníze

paluba: гла́вная па́лубаhlavní paluba

přenést: перенести́ столи́цуpřenést hlavní město

role: гла́вная рольhlavní role

vchod: пара́дный/боково́й/за́дний входhlavní/vedlejší/zadní vchod

výhra: гла́вный вы́игрышhlavní výhra

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

основно́й: основна́я цельhlavní cíl

сезо́н: высо́кий сезо́нhlavní sezóna

столи́ца: Москва́ столи́ца Росси́и.Moskva je hlavním městem Ruska.

столи́чный: столи́чные жи́телиobyvatelé hlavního města

центра́льный: центра́льные у́лицы го́родаhlavní ulice

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo