Hlavní obsah

rys

Podstatné jméno, rod mužský životné

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (charakteristická vlastnost) přen. черта́, при́знакpovahový rysчерта́ хара́ктераcharakteristický rysотличи́тельная черта́
  2. (výrazná linie) черта́v hrubých/hlavních rysechв о́бщих/гла́вных черта́х
  3. (narýsovaný výkres) чертёж

Vyskytuje se v

charakteristický: charakteristický rysотличи́тельная черта́

hlavní: v hlavních rysechв о́бщих черта́х

hrubý: v hrubých rysechв о́бщих черта́х

povahový: povahové rysyчерты́ хара́ктера

řezaný: ostře řezané rysy obličejeре́зкие черты́ лица́

вырази́тельный: вырази́тельная черта́typický rys

жёсткий: жёсткие черты́ лица́ostré rysy obličeje

о́стрый: о́стрые черты́ лица́ostré rysy obličeje

пра́вильный: пра́вильные черты́ лица́pravidelné rysy (obličeje)

ре́зкий: ре́зкие черты́ лица́výrazné rysy obličeje