Hlavní obsah

о́стрый

Přídavné jméno-ая, -ое; остёр/остр, остра́, о́стро/остро́

  1. ostrý nůž ap.
  2. špičatý, ostrý nos, tužka ap.
  3. výrazný, ostrý, zřetelnýо́стрые черты́ лица́ostré rysy obličeje
  4. pronikavý, bystrýpřen. ostrý zrak, myšlení ap.о́стрый умbystrý rozum
  5. břitký, ostrý, pronikavý jazyk, vtip ap.о́страя шу́ткаjízlivý vtipо́стрый язы́кnabroušený jazyk
  6. ostrý, pálivý, kořeněnýо́страя пи́щаpikantní jídlo
  7. přen.intenzivní, prudký, akutní bolest ap.о́страя больostrá bolestо́стрый ве́терsilný vítr

Přídavné jméno-ая, -ое; остёр/остр, остра́, о́стро/остро́

  1. о́стрый у́гол mat.ostrý úhel

Vyskytuje se v

воспале́ние: о́строе/хрони́ческое воспале́ниеakutní/chronický zánět

респирато́рный: о́стрый респирато́рный синдро́мakutní respirační syndrom

о́стро: о́стро нужда́етсяje naléhavě zapotřebí

сгла́диться: О́стрые углы́ сгла́дились.Spory se urovnaly.

akutní: med. akutní selháníо́страя недоста́точность

akutní: med. akutní onemocněníо́строе заболева́ние

ostrý: ostrý úhelо́стрый у́гол

úhel: ostrý/tupý/pravý úhelо́стрый/тупо́й/прямо́й у́гол

chutnat: chutnat hořce/sladce/kysele/ostře/slaněна вкус го́рький/сла́дкий/ки́слый/о́стрый/солёный

ostrý: ostrý nůžо́стрый нож

ostrý: ostrá jídlaо́стрые блю́да

paprika: pálivá/sladká paprikaо́стрый/сла́дкий пе́рец

zápal: akutní zápalо́строе воспале́ние

břitva: ostrý jako břitvaо́стрый как бри́тва