Hlavní obsah

akutní

Vyskytuje se v

zápal: akutní zápalо́строе воспале́ние

воспале́ние: akutní/chronický zánětо́строе/хрони́ческое воспале́ние

высо́тный: akutní horská nemoc высо́тная боле́знь

респирато́рный: akutní respirační syndrom о́стрый респирато́рный синдро́м

скороте́чный: akutní tuberkulóza скороте́чная чахо́тка

akutní: med. akutní selháníо́страя недоста́точность