Hlavní obsah

hlavně

Vyskytuje se v

stan: hlavní stanvelitelský ста́вка (главнокома́ндующего), штаб-кварти́ра

hlavní: hlavní městoстоли́ца

jídlo: hlavní jídloосновно́е/второ́е блю́до

město: hlavní městoстоли́ца

nádraží: hlavní nádražíгла́вный вокза́л

přízvuk: hlavní/vedlejší přízvukгла́вное/второстепе́нное ударе́ние

rozhodčí: hlavní rozhodčíгла́вный арби́тр

rys: v hrubých/hlavních rysechв о́бщих/гла́вных черта́х

silnice: hlavní/vedlejší silniceгла́вная/второстепе́нная доро́га

tah: hlavní tahгла́вная доро́га, магистра́ль

zeď: nosná/hlavní/opěrná zeďнесу́щая/капита́льная/опо́рная стена́

bod: hlavní bod jednáníосновно́й пункт перегово́ров

hlavně: Hlavně, že jsi přišel.Гла́вное, что ты здесь.

hrát: hrát hlavní roliисполня́ть гла́вную роль

chod: hlavní chodгоря́чее блюдо́

komunikace: hlavní/vedlejší komunikaceгла́вная/второстепе́нная доро́га

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

paluba: hlavní palubaгла́вная па́луба

přenést: přenést hlavní městoперенести́ столи́цу

role: hlavní roleгла́вная роль

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodпара́дный/боково́й/за́дний вход

výhra: hlavní výhraгла́вный вы́игрыш

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

второ́е: Co si dáte jako hlavní jídlo?Что зака́жете на второ́е?

основно́й: hlavní cílосновна́я цель

сезо́н: hlavní sezónaвысо́кий сезо́н

столи́ца: Moskva je hlavním městem Ruska.Москва́ столи́ца Росси́и.

столи́чный: obyvatelé hlavního městaстоли́чные жи́тели

центра́льный: hlavní uliceцентра́льные у́лицы го́рода

скри́пка: hrát první housle, přen. mít hlavní slovoигра́ть пе́рвую скри́пку