Hlavní obsah

bod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (tečka) то́чка
  2. (hraniční, mezní) пункт, то́чкаkulminační bodкульминацио́нный пунктbod mrazu/tání/varuто́чка замерза́ния/та́яния/кипе́ния
  3. (část, oddíl) пункт, строка́hlavní bod jednáníосновно́й пункт перегово́ровstyčný bodстык, то́чка соприкоснове́ния
  4. (jednotka hodnocení) очко́(v testu ap.) баллtrestný bodштрафно́е очко́vyhrát na bodyвы́играть по очка́м

Vyskytuje se v

imaginární: мни́мая то́чкаimaginární bod

kritický: крити́ческая то́чкаkritický bod

mrtvý: мёртвая то́чкаmrtvý bod

nulový: нулева́я то́чкаnulový bod

orientační: ориенти́рorientační bod

rosný: то́чка росы́meteor. rosný bod

tečný: то́чка каса́нияgeom. tečný bod

tuhnutí: то́чка замерза́нияfyz. bod tuhnutí

var: то́чка кипе́нияfyz. bod varu

vítězství: побе́да по очка́мsport. vítězství na body

výhra: вы́игрыш по очка́мsport. výhra na body

vztažný: то́чка отсчёта, расчётная то́чкаvztažný bod

záchytný: то́чка опо́рыzáchytný bod

opěrný: опо́рный пунктopěrný bod

plný: по́лное коли́чество очко́вplný počet bodů

počet: су́мма ба́лловpočet bodů

sporný: спо́рный пункт на перегово́рахsporný bod jednání

styčný: то́чка соприкоснове́нияstyčný bod

tání: то́чка та́янияfyz. bod tání

trestný: штрафно́е очко́trestný bod

ustrnout: Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.

výchozí: исхо́дный пунктvýchozí bod

záměrný: то́чка наво́дкиzáměrný bod

zvítězit: вы́играть по очка́мsport. zvítězit na body

pohnout se: Де́ло сдви́нулось с мёртвой то́чки.Záležitost se pohnula z mrtvého bodu.

каса́ние: то́чка каса́нияtečný bod, bod dotyku

кипе́ние: то́чка кипе́нияbod varu

опо́ра: то́чка опо́рыopěrný bod

отправно́й: отправно́й пунктmísto odeslání, východisko, výchozí bod

проходно́й: проходно́й баллpotřebný počet bodů, bodové kritérium u přijímacích zkoušek, na školách

балл: су́мма ба́лловpočet bodů

очко́: штрафно́е очко́trestný bod

температу́ра: температу́ра ни́же нуля́teplota pod bodem mrazu

bod: кульминацио́нный пунктkulminační bod