Hlavní obsah

hranice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pomezní čára) грани́ца, рубе́ж, ли́нияstátní hraniceгосуда́рственная грани́цаza hranicemiза рубежо́мodejít za hraniceуйти́ за грани́цу
  2. (mez, rozhraní, omezení) преде́л, ра́мки, поро́гhranice slušnostiпреде́лы прили́чияhranice chudobyпоро́г бе́дностиvěková hraniceпреде́льный во́зраст
  3. (hromada) ку́па, ку́ча, гру́да
  4. (oheň) костёр

Vyskytuje se v

ilegální: ilegální přechod hraniceнезако́нный перехо́д грани́цы

možnost: hranice lidských možnostíпреде́л челове́ческих возмо́жностей

pronést: pronést přes hraniciпротащи́ть че́рез грани́цу

propustit: propustit přes hraniciпропусти́ть че́рез грани́цу

přechod: ilegální přechod hranicнелега́льный перехо́д грани́цы

přejet: přejet hraniciпересе́чь грани́цу

překročit: překročit hraniciперейти́/пересе́чь грани́цу

státní: státní hraniceгосуда́рственная грани́ца

uzavření: uzavření státních hranicперекры́тие госуда́рственной грани́цы

věkový: věková hraniceвозрастно́й преде́л

грани́ца: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

рубе́ж: есте́ственный рубе́жpřirozená hranice

баланси́ровать: баланси́ровать на гра́ни конфли́ктаbalancovat na hranici konfliktu

возрастно́й: возрастно́й преде́лvěková hranice

перейти́: перейти́ грани́цуpřekročit hranice

пересе́чь: пересе́чь грани́цуpřekročit hranici

ра́мка: вы́йти за ра́мки прили́чияpřekročit hranice slušnosti

со́весть: На́до и со́весть знать.Je třeba znát hranice.