Hlavní obsah

hranice

Vyskytuje se v

ilegální: незако́нный перехо́д грани́цыilegální přechod hranice

možnost: преде́л челове́ческих возмо́жностейhranice lidských možností

pronést: протащи́ть че́рез грани́цуpronést přes hranici

propustit: пропусти́ть че́рез грани́цуpropustit přes hranici

přechod: нелега́льный перехо́д грани́цыilegální přechod hranic

přejet: пересе́чь грани́цуpřejet hranici

překročit: перейти́/пересе́чь грани́цуpřekročit hranici

státní: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

věkový: возрастно́й преде́лvěková hranice

грани́ца: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

рубе́ж: есте́ственный рубе́жpřirozená hranice

баланси́ровать: баланси́ровать на гра́ни конфли́ктаbalancovat na hranici konfliktu

возрастно́й: возрастно́й преде́лvěková hranice

перейти́: перейти́ грани́цуpřekročit hranice

пересе́чь: пересе́чь грани́цуpřekročit hranici

ра́мка: вы́йти за ра́мки прили́чияpřekročit hranice slušnosti

со́весть: На́до и со́весть знать.Je třeba znát hranice.

hranice: преде́льный во́зрастvěková hranice