Hlavní obsah

možnost

Vyskytuje se v

mez: v mezích možnostíв преде́лах допусти́мого

jedinečný: jedinečná možnostисключи́тельный слу́чай

netušený: netušené možnostiнепредви́денные возмо́жности

počítat: počítat s možnostíпредусма́тривать возмо́жность

vyčerpat: vyčerpat všechny možnostiиспо́льзовать/исче́рпать все возмо́жности

podle: podle možnostiпо возмо́жности