Hlavní obsah

propustit

Dokonavé sloveso

  1. (ze zaměstnání ap.) уво́лить, снять с рабо́ты, отчи́слитьpropustit koho na hodinuнеме́дленно уво́лить когоpropustit na vlastní žádostуво́лить по со́бственному жела́нию
  2. (pustit na svobodu) освободи́ть, вы́пустить когоpropustit zajatceотпусти́ть пле́нникаpropustit na kauciосвободи́ть под зало́г
  3. (dovolit odejít) отпусти́ть, уво́лить(ze stavu ap.) вы́писать кого/чтоpropustit z nemocniceвы́писать из больни́цы
  4. (nechat proniknout) пропусти́ть кого/чтоpropustit vodu o látce ap.проте́чьpropustit přes hraniciпропусти́ть че́рез грани́цу

Vyskytuje se v

svoboda: propustit na svoboduотпусти́ть на свобо́ду

vazba: propustit koho z vazbyосвободи́ть из-под стра́жи

kauce: propustit na kauci kohoотпусти́ть под зало́г кого

nemocnice: propustit koho z nemocniceвы́писать из больни́цы кого

zaměstnání: propustit ze zaměstnáníснять с рабо́ты

больни́ца: být propuštěn z nemocniceвы́писаться из больни́цы

профнеприго́дность: propustit z důvodu profesní nezpůsobilostiуво́лить за профнеприго́дность

зало́г: propustit na kauciотпусти́ть под зало́г

сокраще́ние: propuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnancůуво́лен по сокраще́нию шта́тов

propustit: propustit koho na hodinuнеме́дленно уво́лить кого