Hlavní obsah

věkový

Přídavné jméno

  • возрастно́йvěková hraniceвозрастно́й преде́лvěkové kategorieвозрастны́е катего́рии

Odvozená slova

věk

Vyskytuje se v

hranice: věková hraniceпреде́льный во́зраст

kategorie: věková kategorieво́зрастная гру́ппа

průměr: věkový průměrсре́дний во́зраст

во́зраст: průměrný věk, věkový průměrсре́дний во́зраст

возрастно́й: věková hraniceвозрастно́й преде́л

věkový: věková hraniceвозрастно́й преде́л