Hlavní obsah

věk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (stáří) во́зрастdožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́сv útlém věkuв ра́ннем во́зрастеprůměrný věkсре́дний во́зрастpředškolní/školní věkдошко́льный/шко́льный во́зрастproduktivní věkтрудоспосо́бный/продукти́вный во́зрастdůchodový věkпенсио́нный во́зрастpsych. krize středního věkuкри́зис сре́днего во́зраста
  2. věky (dlouhá doba) ве́ки, ве́чные времена́

Vyskytuje se v

dítě: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

mentální: ped. mentální věkдухо́вный во́зраст

předškolní: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

kojenecký: kojenecký věkмладе́нческий во́зраст

vysoký: vysoký věkпрекло́нный во́зраст

zralý: zralý věkзре́лый во́зраст

požehnaný: dožít se požehnaného věkuдожи́ть до почтённого во́зраста

útlý: v útlém věkuв ра́ннем во́зрасте

во́зраст: průměrný věk, věkový průměrсре́дний во́зраст

младе́нческий: kojenecký věkмладе́нческий во́зраст

ребёнок: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

седо́й: dožít se vysokého věkuдожи́ть до се́дых воло́с

ста́рческий: sešlost věkemста́рческий мара́зм

век: kosmický věkкосми́ческий век

золото́й: zlatý věk doba rozkvětuзолото́й век

малоле́тний: dcera v dětském věkuмалоле́тняя дочь

пожило́й: ve stáří, ve vyšším věkuв пожило́м во́зрасте

věk: průměrný věkсре́дний во́зраст