Hlavní obsah

věk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (stáří) во́зрастdožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́сv útlém věkuв ра́ннем во́зрастеprůměrný věkсре́дний во́зрастpředškolní/školní věkдошко́льный/шко́льный во́зрастproduktivní věkтрудоспосо́бный/продукти́вный во́зрастdůchodový věkпенсио́нный во́зрастpsych. krize středního věkuкри́зис сре́днего во́зраста
  2. věky (dlouhá doba) ве́ки, ве́чные времена́

Vyskytuje se v

dítě: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

mentální: ped. mentální věkдухо́вный во́зраст

předškolní: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

dovršení: po dovršení věku ...по́сле достиже́ния во́зраста ...

kojenecký: kojenecký věkмладе́нческий во́зраст

nedožitý: Zemřel ve věku nedožitých 51 let.Он у́мер на 51-м году́ жи́зни.

vysoký: vysoký věkпрекло́нный во́зраст

zralý: zralý věkзре́лый во́зраст

požehnaný: dožít se požehnaného věkuдожи́ть до почтённого во́зраста

útlý: v útlém věkuв ра́ннем во́зрасте

во́зраст: сре́дний во́зрастprůměrný věk, věkový průměr

во́зраст: младе́нческий во́зрастkojenecký věk

во́зраст: сре́дний во́зрастstřední věk

во́зраст: кри́зис сре́днего во́зрастаkrize středního věku

младе́нческий: младе́нческий во́зрастkojenecký věk

ребёнок: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

седо́й: дожи́ть до седы́х воло́сdožít se vysokého věku

ста́рческий: ста́рческий мара́змsešlost věkem

век: косми́ческий векkosmický věk

золото́й: золото́й векzlatý věk doba rozkvětu

малоле́тний: малоле́тняя дочьdcera v dětském věku

пожило́й: в пожило́м во́зрастеve stáří, ve vyšším věku