Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) ребёнокdítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зрастаzázračné dítěчу́до-ребёнок
  2. (potomek) дитя́Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.nemanželské/nevlastní dítěвнебра́чный/неродно́й ребёнок
  3. (dětinský člověk) ребёнок

Vyskytuje se v

nemanželský: внебра́чный ребёнокnemanželské dítě

péče: охра́на матери́нства и младе́нчестваpéče o matku a dítě

předškolní: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

přídavek: посо́бие на дете́йpřídavky na děti

příspěvek: посо́бие на дете́йpříspěvek na děti

týraný: синдро́м жесто́кого обраще́ния с ребёнкомpsych. syndrom týraného dítěte

zázračný: чу́до-ребёнок, вундерки́ндzázračné dítě

zkumavka: ребёнок из проби́ркиdítě ze zkumavky

baculatý: упи́танный ребёнокbaculaté dítě

bát se: Она́ беспоко́ится за ребёнка.Bojí se o dítě.

donošený: доно́шенный ребёнокdonošené dítě

dozor: оста́вить дете́й без присмо́траnechat děti bez dozoru

geniální: вундерки́ндgeniální dítě

hlídání: присмо́тр за детьми́hlídání dětí

hlídat: С ребёнком сиди́т ба́бушка.Dítě hlídá babička.

choulostivý: изне́женный ребёнокchoulostivé dítě

odvézt: отвезти́ дете́й в са́дикodvézt děti do školky

píchat: коло́ть ребёнку у́шкиpíchat dítěti uši

pohlaví: ребёнок мужско́го/же́нского по́лаdítě mužského/ženského pohlaví

pojistit: застрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чаяpojistit dítě proti úrazu

pořídit: завести́ ребёнкаpořídit si dítě

posílit: закали́ть органи́зм ребёнкаposílit organismus dítěte

postarat se: позабо́титься о де́тяхpostarat se o děti

přát si: хоте́ть ребёнкаpřát si dítě

přivinout: прижа́ть (к се́рдцу) ребёнкаpřivinout (k srdci) dítě

roční: годова́лый ребёнокroční dítě

rodit: рожа́ть ребёнкаrodit dítě

týrání: наси́лие над детьми́, жесто́кое обраще́ние с детьми́sociol.,práv. týrání dětí

uhnat: нагуля́ть ребёнкаuhnat si dítě

únos: похище́ние неве́сты/дете́йúnos nevěsty/dětí

ustrašený: запу́ганное дитя́ustrašené dítě

vozit: ката́ть ребёнка в коля́скеvozit dítě v kočárku

vychovaný: благовоспи́танный ребёнокdobře vychované dítě způsobné

vytoužený: жела́нный ребёнокvytoužené dítě

vyzvednout: забра́ть ребёнка из де́тского са́даvyzvednout dítě ze školky

zabalit: запелена́ть ребёнкаzabalit dítě do plenek

zanechat: оста́вить дете́й без присмо́траzanechat děti bez dozoru

živý: непосе́дливый ребёнокživé dítě

příklad: подава́ть (хоро́ший) приме́рjít dětem příkladem

люби́мец: люби́мец форту́ныdítě štěstěny

лю́лька: автомоби́льная лю́лькаautosedačka (pro nejmenší děti)

нагуля́ть: нагуля́ть ребёнкаuhnat si dítě

необеспе́ченный: необеспе́ченный ребёнокnezaopatřené dítě

пискли́вый: пискли́вый ребёнокufňukané dítě

ребёнок: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

слабоу́мный: слабоу́мный ребёнокdementní dítě

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

вскорми́ть: вскорми́ть ребёнка гру́дьюodkojit dítě mateřským mlékem

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

дитя́: дитя́ приро́дыdítě přírody člověk nedotčený městem

корми́ть: корми́ть ребёнка гру́дьюkojit dítě

о: забо́титься о де́тяхstarat se o děti

по: Скуча́л по де́тям.Bylo mu smutno po dětech.

пусти́ть: пусти́ть дете́й в теа́трpustit děti do divadla

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

де́тка: ма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дкиmalé děti, malé starosti

dítě: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku