Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) ребёнокdítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зрастаzázračné dítěчу́до-ребёнок
  2. (potomek) дитя́Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.nemanželské/nevlastní dítěвнебра́чный/неродно́й ребёнок
  3. (dětinský člověk) ребёнок

Vyskytuje se v

nemanželský: nemanželské dítěвнебра́чный ребёнок

péče: péče o matku a dítěохра́на матери́нства и младе́нчества

předškolní: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

přídavek: přídavky na dětiпосо́бие на дете́й

příspěvek: příspěvek na dětiпосо́бие на дете́й

týraný: psych. syndrom týraného dítěteсиндро́м жесто́кого обраще́ния с ребёнком

zázračný: zázračné dítěчу́до-ребёнок, вундерки́нд

zkumavka: dítě ze zkumavkyребёнок из проби́рки

bát se: Bojí se o dítě.Она́ беспоко́ится за ребёнка.

donošený: donošené dítěдоно́шенный ребёнок

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

geniální: geniální dítěвундерки́нд

hlídání: hlídání dětíприсмо́тр за детьми́

hlídat: Dítě hlídá babička.С ребёнком сиди́т ба́бушка.

hlídat: hlídat dětiнаблюда́ть за детьми́

choulostivý: choulostivé dítěизне́женный ребёнок

odvézt: odvézt děti do školkyотвезти́ дете́й в са́дик

píchat: píchat dítěti ušiколо́ть ребёнку у́шки

pohlaví: dítě mužského/ženského pohlavíребёнок мужско́го/же́нского по́ла

pojistit: pojistit dítě proti úrazuзастрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чая

pořídit: pořídit si dítěзавести́ ребёнка

posílit: posílit organismus dítěteзакали́ть органи́зм ребёнка

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

přát si: přát si dítěхоте́ть ребёнка

přivinout: přivinout (k srdci) dítěприжа́ть (к се́рдцу) ребёнка

roční: roční dítěгодова́лый ребёнок

rodit: rodit dítěрожа́ть ребёнка

týrání: sociol.,práv. týrání dětíнаси́лие над детьми́, жесто́кое обраще́ние с детьми́

uhnat: uhnat si dítěнагуля́ть ребёнка

únos: únos nevěsty/dětíпохище́ние неве́сты/дете́й

ustrašený: ustrašené dítěзапу́ганное дитя́

vozit: vozit dítě v kočárkuката́ть ребёнка в коля́ске

vychovaný: dobře vychované dítě způsobnéблаговоспи́танный ребёнок

vytoužený: vytoužené dítěжела́нный ребёнок

vyzvednout: vyzvednout dítě ze školkyзабра́ть ребёнка из де́тского са́да

zabalit: zabalit dítě do plenekзапелена́ть ребёнка

zanechat: zanechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

živý: živé dítěнепосе́дливый ребёнок

příklad: jít dětem příklademподава́ть (хоро́ший) приме́р